Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Fritidsklubben Kalaaleq i Paamiut søger Souschef. / Job nr. 633/21

Fritidsklubben Kalaaleq i Paamiut er fritidstilbud  for børn fra 9 – 13 årige mandag til torsdag og fra kl. 12 – 16 og fredag fra kl.13:00 – 16:00,

og for de unge mellem 14 og 21 årige mandag til torsdag fra kl. 19:00 til 23:00 og  fredag fra kl.19:00 til 24:00 .

Ansvars- og arbejdsområderne vil bl.a. blive

 • Samarbejde  med lederen med daglig ledelse i administrativt og personaleledelse af fritidsklubber i Paamiut , Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit
 • Planlægning og gennemførelse af fritidsklubbens aktiviteter.
 • Medvirke i udviklingen og opbygningen af fritidsklubben.
 • Medvirke som aktiv deltager ved fritidsklubbens daglige arrangementer for  børn og unge.
 • Budget, regnskab og opfølgning i tæt samarbejde med lederen.
 • Udarbejdelse af vagtskemaer.
 • Etablering af et tæt samarbejde og kontakt med brugernes forældre.

Forventning til ansøger:

 • Du har en relevant uddannelse (pædagog, socialmedhjælper eller klubmedhjælper) eller har praktisk erfaring indenfor området.
 • Du har ledelseserfaring, samt erfaring indenfor administration.
 • Du kan arbejde selvstændigt, har initiativ, virkelyst samt overblik.
 • Du er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstider.
 • Du har gode samarbejdsevner og et godt humør.

Vi tilbyder:
Et udfordrende arbejde, som giver plads til den udpegede kan have medindflydelse om arbejdets indhold og som giver et fuldkomment ansvar til pågældende om opgavernes udvikling og tilpasning. Vi finder det meget vigtigt, at der skal bruges den tid, der skal til for, at den udpegede person sættes forsvarligt ind i arbejdet og vægter ligeledes højt at den gode omgangstone og det gode arbejdsklima, der har været, fastholdes i tæt samarbejde med ledelsen og at der derudover hele tiden skal være plads til den udpegede person til at kunne tage selvstændige initiativer og fornyelser i sit virke.

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset til ansatte indenfor dagtilbudsmiljøet .

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebo-lig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 633/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 04. november 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Kunak Lorentzen
Telefon: 367654
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning