Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder

1 afdelingsleder til Angerlarsimaffik Qasapermiut i Sisimiut

Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2022 eller efter aftale.

Om Qasapermiut
Qasapermiut har beliggende i Sisimiut, Grønland. Qasapermiut under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 13 og 18 år efterværn 18 – 23 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Vore nærmeste samarbrjdspartnere er Isikkivik og Pilutaq, der sambejder vi omking inventar og der er Værkstedset et samlingspunkt til fællesbrug.
Pædagogikken på Qasapermiut er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljøogså fangstliv. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Reference
Afdelingsleder nærmeste reference er forstander på Angerlarsimaffik Qasapermiut.

Om stillingen:
Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:

 • Planlægge og forestå afdelingens personalemøder, samt følge op på
 • Sikre at afdelingens økonomiske rammer overholdes.
 • Udarbejde vagtplaner
 • Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam

beslutninger.

 • Have indsigt til unge aldersgruppe 13-23 år
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.
 • Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Forestå det primær samarbejde med forældre.
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og ramme
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Planlægge og forestå børne møder i afdelingen

Vi forventer:

 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har talent for ledelse og er synlig som fag person
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
 • At du er uddannet pædagog og gerne med efteruddannelse i ledelse

Vi tilbyder:

 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold


Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Meeqqanut Inerisaavik har indhentet en straffeattest/børneattest.
Straffeattest/børneattesten vil indgå i Qasapermiut vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Ânâ-Grethe Klein, telefon +299580333 e-mail. anag@nanoq.gl

Ansøgning
Stillingerne søges via www.naalakkersuit.gl

Ansøgningsfrist: 4 november. 2021.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning