Gå til hovedindhold
137

Tolk/Oversætter til Tolkekontoret / Job nr. 625/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 tolk/oversætter til tolkekontoret i Nuuk.

Tolkekontoret hører under Koncern Service. Tolkekontoret er normeret med 9 tolke. Tolkekontoret er et serviceorgan for hele den kommunale administration og underliggende institutioner og er ansvarlig for samtlige oversættelses og tolkeopgaver.

TOLK/OVERSÆTTER stillingen indeholder skriftlige og mundtlige oversættelsesopgaver, samt dialog- og simultantolkning i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og andre møder arrangeret af Kommuneqarfik Sermersooq både internt og eksternt.

Vi forventer at du:

  • er uddannet tolk/oversætter
  • kan simultantolke
  • har gode kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne fremmedsprog
  • er fleksibel og har et stabilt fremmøde
  • evner at yde et højt serviceniveau
  • prioriterer og yder kvalitet i arbejdsopgaverne
  • har gode samarbejdsevner og en venlig omgangstone
  • kan bevare overblikket i stressede situationer
  • kan arbejde selvstændigt
  • Flair for IT

Nærmere oplysning om stillingen kan indhentes hos Afdelingsleder Kim Rosing mail: kimr@sermersooq.gl tlf. 36 72 52.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 625/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 03. november 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kim Rosing
Telefon: +299 36 72 52
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning