Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en socialrådgiver til Døgn- og Visitations handicapafdeling

I Socialstyrelsen er der 2 afdelinger der beskæftiger sig med Døgninstitutioner og visitationer. Døgn- og Visitation Børn og Unge afdelingen beskæftiger sig med Døgninstitutioner og visitationer inden for Børn og unge området. Afdelingerne varetager den overordnede ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge samt handicapinstitutioner for borgere med vidtgående handicap.
Døgn- og Visitations Handicap afdelingen beskæftiger ud over døgninstitutioner og visitation med al råd og vejledning til kommunerne inden for handicapområdet.

Der søges en socialrådgiver der varetage råd og vejledning til kommunerne omkring handicap lovgivningen.
 
Arbejdsopgaver/områder:

 • Socialfaglig rådgivning og vejledning til kommunerne.
 • Sidemands oplæring i kommunerne
 • Sagsbehandling i forhold til anbringelsessager, visiteringer og lovgivning.
 • Socialfaglig rådgivning og vejledning til døgninstitutionerne.
 • Div. ad hoc opgaver.Vi forventer at du:

 • Uddannet socialrådgiver
 • Indgående kendskab til sagsbehandling og sociallovgivning.
 • Har erfaringer med det sociale område.
 • Er selvstændig, fleksibel, struktureret og løsningsorienteret.
 • Er skriftligt/mundtligt velfunderet, både grønlandsk og dansk.
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Har lyst til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af Socialstyrelsens opgaver.
 • Har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger.
 • Har lyst til at arbejde i en travl og udviklende miljø og kan have flere bolde i luften.


Der forventes rejseaktivitet.

Under Departementet for Børn, unge, og familier er Socialstyrelsen delt i følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Børne- og Ungeafdelingen, Handicapafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø og finder styrker i vores forskellighede.

Ansættelsestidspunkt:
1. december 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag.
Ansøgningsfristen er d. 19. oktober 2021 kl.12:00 og ansættelsessamtaler forventes afholdt derefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Martha Abelsen på mara@nanoq.gl eller telefon 34 68 36.

 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning