Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

ØKONOMICHEF TIL MÆLKEBØTTECENTRET

Har du bred erfaring inden for de klassiske økonomiområder – og er du en god leder?

Jobbet
I den spændende stilling som økonomichef får du ansvaret for den daglige ledelse af økonomiafdelingen og den tilhørende personale- og boligadministration - hertil ledelsesansvar for afdelingens 2 medarbejdere.

Du er ansvarlig for den overordnede økonomistyring, herunder gennemgang og kontrol af budgetopfølgning og bogføring, samt at tilrettelægge budgetlægning og sikre at budgetterne overholdes. Du er tilmed ansvarlig for gennemførelse og koordinering af opgaver i økonomiafdeling, samt opfølgning og support til ledelse og medarbejdere i de forskellige institutioner/bo-enheder vedrørende økonomiske og personaleadministrative forhold.

Arbejdsopgaverne spænder bredt for den nye økonomichef og er bl.a.:

●      udarbejdelse af et ydelseskatalog over aktivitetstilbuddene i organisationen, og at der udarbejdes en personalehåndbog, der kontinuerligt justeres

●      at skabe en proces for gensidig medarbejderudvikling, der tilpasses de mål og visioner, som er gældende for husets værdigrundlag

●      udarbejdelse af økonomisk materiale mv. til bestyrelsen og kontakt til revisor

●      at servicere institutionerne og yde vejledning og rådgivning af lederne i administrative, budgetmæssige og regnskabsmæssige spørgsmål

●      at holde sig ajour med ny lovgivning og sikre formidling, overholdelse og forankring

●      at forberede og medvirke i overenskomstforhandlinger, samt sikre at overenskomsten svarer til den linje, som virksomheden og bestyrelsen har besluttet - hertil kommer, at overenskomsten formidles og overholdes.

 

Den stærke økonomifunderede generalist med ledelseserfaring og stort engagement
Du arbejder sandsynligvis med lignende ansvarsområder i dag, og du kommer med en solid bred faglig erfaring inden for de klassiske økonomiområder.

Din uddannelsesmæssige baggrund er formodentlig økonomisk som cand.merc.aud., HD(R), revisor eller tilsvarende kombineret med den rigtige personlighed og relevant erfaring.

Du er dygtig på såvel det operationelle som det strategiske plan, hvilket gør dig i stand til at løse både de konkrete opgaver, men også at bidrage aktivt til Mælkebøttecentrets fortsatte forretningsmæssige udvikling.

Du er den stærke økonomifunderede generalist, der med indsigt, overblik, robusthed og gennemslagskraft skaber unikke resultater. Du er proaktiv og initiativrig, og du håndterer opgaverne med ansvarlighed og omtanke.

Det forventes, at du har såvel udsyn målrettet den eksterne udvikling, der sker i omgivelserne, som indblik i husets interne udvikling. Du skal kunne forholde dig til og kombinere samarbejdet med eksterne partnere og interne anliggender i huset.

Det falder dig naturligt at skabe gode relationer, og dermed opnår du et stærkt samarbejde med dine kolleger og Mælkebøttecentrets samarbejdspartnere.  

Du skal løbende være indstillet på at arbejde med egen udvikling og efteruddanne dig i forhold til den opgave, der skal varetages, samt være ansvarlig for selv at opdatere din viden. Det forventes, at du selv gør en aktiv indsats for at sætte sig ind i aftaler, regler, love m.m., der vedrører dit eget ansvarsområde, og du skal være med til at udvikle og medvirke i et medspil – som et team.

Du er naturligvis erfaren bruger af Office-pakken og vant til er anvende ERP/CRM/økonomi-systemer (Mælkebøttecenteret anvender Uniconta).

Vi ser gerne, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, men dette er ikke en betingelse.

Du skal kunne fremvise og opretholde en ren straffe- og børneattest.

Muligheden for at blive et væsentlig aktiv i et kreativt og fagligt udviklende miljø

Du får stor indflydelse på arbejdskulturen, og der tilbydes et fagligt og personligt udfordrende job i et konstruktivt og udviklende miljø. Du arbejder tæt sammen med direktøren, kompetence- og udviklingschefen og resten af ledergruppen.

Derudover får du en spændende hverdag med mulighed for videreudvikling af dine faglige- og personlige kompetencer via deltagelse i kurser og relevant faglig efteruddannelse.

 

Mælkebøttecentret
Mælkebøttecentret er en selvejende institution registreret som en fond. Der er tale om et privat initiativ, og bestyrelsen består af repræsentanter fra Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq. Formålet er at forbedre vilkårene for børn og unge i alderen 3 til 17 år anbragt uden for hjemmet, der har været udsat for omsorgssvigt, samt forebygge yderligere omsorgssvigt.

Mælkebøttecentret er etableret ved indsamlede midler, og driften finansieres via takstbetaling fra kommunerne for de ydelser, der leveres. P.t. består Mælkebøttecentret af en administration, Mælkebøtten, der er en døgninstitution for udredning af udsatte børn og unge samt et værested med børnefolkekøkken. Desuden rummer Mælkebøttecentret 2 bo-enheder, hvor udsatte børn og unge kan bo mere permanent. Der er plads til i alt 22 anbragte børn og unge, og værestedet har plads til 50 børn. Derudover har centret et hus i bygden, Kapisillit, der anvendes til projekter og ferier.

Du kan læse mere om Mælkebøttecentret og Mælkebøtten her: www.mb.gl

Ansøgningslink: https://www.curia.dk/soeg-stilling?jobid=21357&locale=da_DK