Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Staben i Forvaltning for Børn og Familie / Jobnr. 541/21

Kan du håndtere kompleksitet enkelt?
Staben i Forvaltning for Børn og Familier søger en engageret akademisk medarbejder, der sikkert løser omskiftelige opgaver.

Som AC- fuldmægtig i staben under Forvaltning for Børn og Familie, vil mange af dine arbejdsopgaver bevæge sig i spændingsfeltet mellem det politiske- og det borgernære niveau, og du skal derfor trives med omskiftelig opgaveprioritering. Socialområdet er ligeledes komplekst, og stillingen forudsætter et unikt blik for det komplekse samspil imellem systemer, aktører, og lovgivning på hele området.

Forvaltning for Børn og Familie varetager opgaver for børn og familier med særlige behov, børn med handicap, myndighedsbehandling på børnestøtteområdet og sekretariatsbetjening. Forvaltningen har afdelinger, institutioner og medarbejdere i alle kommunens byer. Staben, som du vil blive en del af, har placering i Nuuk. Stabens vigtigste opgave er at understøtte direktøren og de enkelte fagchefer med både kvalitet, fremdrift og styring af myndighedsområdet, samt af de mange støtteforanstaltningstilbud på forvaltningens område.

I staben er der pt. 5 engagerede medarbejdere med forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, som alle refererer til stabschefen, der vil blive din nærmeste leder. Da vi er en lille afdeling, er vi også en afdeling, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faglige skel.

Om stillingen
Som AC- fuldmægtig vil du bl.a. komme til at:

 • udarbejde sagsfremstillinger til Udvalget for Børn og Familie.
 • udarbejde høringssvar.
 • udarbejde analyser, statusrapporter og evalueringer inden for forvaltningens ansvarsområder.
 • igangsætte, gennemføre og følge op på konkrete projekter.
 • være den der har blik for detaljen i forvaltningens sagsbehandlingssystem, og kan undervise i brugen af dette.
 • være tovholder (brugerekspert) i sagsbehandlingssystemet GetOrganized.
 • varetage interne kommunikationsopgaver, såsom udarbejdelse af forvaltningens interne nyhedsbrev.
 • udarbejde interne procedurer og manualer, herunder eksempelvis administrationsgrundlag.
 • udtrække og udarbejde nøgletal.
 • udarbejde områdebeskrivelser.
 • udarbejde kvalitetsstandarder.

Kan du sige ja til det meste af nedenstående, så modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig:

 • Jeg har en relevant videregående uddannelse.
 • Jeg har interesse for det sociale område.
 • Jeg har erfaring med eller interesse for IT og brugen af ESDH-systemer.
 • Jeg er en alsidig optimistisk medarbejder, der trives med et bredt spektrum af opgaver, og som gerne kaster mig ud på dybt vand.
 • Jeg kan levere brugbare analyser indenfor områder, som jeg ikke nødvendigvis på forhånd er ekspert i.
 • Jeg har erfaring, kendskab eller interesse for de politiske og administrative beslutningsprocesser i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Jeg har en skarp analytisk sans og kan bevare overblikket, selv når der skal prioriteres.
 • Jeg er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt.
 • Jeg er inddragende i mit arbejde med interne- såvel som med eksterne aktører.
 • Jeg evner at styre, koordinere og bidrage til effektiv gennemførelse af større projekter.
 • Jeg er en god kollega, der ønsker at indgå aktivt i hele afdelingens arbejde.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet, og muligheder for at få et selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Som arbejdsplads tilbyder vi en afvekslende og fagligt udfordrende dagligdag med dygtige og engagerede kollegaer og en god og uformel omgangstone. Staben er pt. en lille afdeling med ca. 5 medarbejdere. Arbejdstrivsel prioriteres højt, og du må forvente en stejl læringskurve de første par måneder.

Der gives plads til initiativ og kreativitet, og vi har en nysgerrig og positiv tilgang til vores opgaveløsning. Du tilbydes gode muligheder for at udvikle og bygge ovenpå dine eksisterende kompetencer.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AC/DJØF eller anden relevant forhandlingsberettiget organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan ikke tilbydes personalebolig til stillingen.

Sådan søger du
Ansøgning mærket med job nr. 541/21, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag.

Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Hans Severin Berg telefon 367356 eller E-mail: sebe@sermersooq.gl.

 

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Stabschef Severin Berg
Telefon: +299 367356
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning