Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Forfatningskommissionen søger en Specialkonsulent/ Chefkonsulent

Sekretariatet søger en dobbeltsproget Specialkonsulent med interesse for forfatningsarbejde til ansættelse pr. 1. november 2021, eller efter nærmere aftale.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode med forventelig afslutning ved udgangen af 2022, men med mulighed for forlængelse.

Sekretariatet er ansvarlig for betjeningen og rådgivningen af Forfatningskommissionen, der har til opgave at skrive et udkast til Grønlands kommende forfatning. Kommissionen lægger stor vægt på borgerinddragelse i processen.

Formålet med stillingen er at styrke analysearbejdet og struktureringen af input til den kommende forfatning. Desuden skal Specialkonsulenten styrke sekretariatets evne til at betjene og rådgive diverse udvalg under kommissionen.

Primære arbejdsopgaver
Specialkonsulent skal primært varetage følgende funktioner:

 • Tovholderfunktion i forhold til høringssvar samt efterbehandling af høringssvar
 • Koordinering samt sekretariatsbetjening af udvalg
 • Analysearbejde og strukturering af input til forfatning
 • Udredning og rapportering til kommissionen m.fl.
 • Sagsbehandling, herunder diverse oplæg til udvalg og kommission
 • Bearbejdelse og strukturering af høringssvar
 • Input til betænkning
 • Deltagelse i borgermøder m.m.

Kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant akademisk uddannelse
 • Gerne med nogen års erfaring inden for den offentlige forvaltning i Grønland
 • gode analytiske og systematiske evner
 • gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk og dansk, og gerne på engelsk
 • gode formidlingsevner
 • indgående kendskab til samfundsmæssige og politiske forhold i Grønland
 • stærk interesse for problemstillinger knyttet til forfatningsarbejde, forfatningsopbygning m.m.
 • gode evner til at indgå i teamwork og netværk
 • nysgerrighed og kreativitet i opgaveløsning.

Om sekretariatet
Forfatningskommissionens sekretariat er en arbejdsplads med virkelyst. Vi værdsætter faglighed og teamwork i et uformelt arbejdsmiljø.
Sekretariatet varetager administration, økonomi, budget, planlægning, betjening af udvalg og kommission, folkeoplysning, kommunikation og formidling, borgerinddragelse og høringer med henblik på at forfatte et udkast til Grønlands kommende forfatning.

Der kan påregnes travlhed i visse perioder, hvorfor fleksibilitet og vilje til at samarbejde på tværs er påkrævet.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og et uformelt miljø med plads til forskellighed og gode ideer.

En stilling som specialkonsulent eller chefkonsulent kan tilbydes til kandidaten med de rette dokumenterbare kompetencer.

Yderligere oplysninger
 Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen, tlf. +299 34 67 94 mobil nr. +299 55 54 88 eller kkja@nanoq.gl  
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen udløber den 7. oktober 2021
Vi forventer at afholde samtaler i uge 39-40.
Dato for tiltrædelse er 1. november 2021 eller snarest muligt efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning