Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Complianceofficer søges til Afdeling for Compliance & Jura / Genopslag / job nr. 443/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dedikeret complianceofficer. Dine opgaver er blandt andet som kontrolfunktion at deltage i complianceprocessen, opdage og mindske risikoen for manglende overholdelse af gældende lovgivning mv, udarbejde rapporter herom samt anbefalinger/indstillinger. Du refererer direkte til compliancechefen

Kommuneqarfik Sermersooq, verdens største kommune rent geografisk, er nøglen i en rivende udvikling i hovedstaden i smukke Grønland, Nuuk, som vokser hastigt både på indbyggertal og økonomi. Kommunen har igangsat projektet Siorarsiorfik, det største byudviklingsprojekt i Grønlands historie. Kommunen, herunder alle de 5 forvaltninger skal kunne imødekomme denne dynamiske udvikling og hertil relaterede tilpasningsproces effektivt, optimalt og i overensstemmelse med gældende lovgivning i Grønland. Som et af de hertil nødvendige tiltag er der oprettet Afdeling for Compliance & Jura, direkte under kommunaldirektørens ansvar.

Stillingens indhold:

Afdelingen er designet til at bestå af to dele, compliancedelen og juradelen.

Funktionen i juradelen omfatter bistand og vejledning til samtlige forvaltninger i kommunen, hvilke omfatter forvaltningsret, kommunalret herunder kommunalfuldmagt, lovgivning vedrørende miljø og anlæg, sociallovgivning, herunder børne- og ungelovgivning samt lovgivningen relateret til skole og undervisningsområdet.

Compliancedelens virke omfatter implementering af et velfungerende og anvendeligt dynamisk complianceforløb. Din opgave vil blandet andet være deltagelse i at bistå direktionen og bidrage aktivt til ledelsestilsyn i alle forvaltninger, supervisere og oplære nye ledere i ledelsestilsyn samt behandling af indkomne klager m.m. Andre relaterede opgaver kan efter aftale med din leder forekomme. Afdelingen kommer til for nuværende at bestå af 3-4 medarbejder, der alle refererer til compliancechefen.

Dit primære ansvar bliver:

aktivt og helhjertet med i teamet til:

 • en dynamisk implementering og tilrettelæggelse af compliancearbejde, herunder proaktivt og reaktivt tilsyn
 • udarbejdelse af processer og retningslinjer
 • juridisk kvalitetstjekarbejde og kvalitetsudvikling
 • at være koordinator for ledelsestilsyn i hele kommunen, fra direktører til afdelingslederniveau
 • afholdelse af interne kurser i relevant lovgivning
 • bidrage til at (videre-)udvikle ledelsestilsyn i alle forvaltningen i samarbejde med forvaltningens chefgruppe
 • behandling/tilrettelæggelse af eksterne relevante henvendelser
 • udførelse af de til funktionen ellers vedkommende opgaver

Krav til ansøgere:

 • er (ny)uddannet cand. jura, cand. merc. jura eller en anden relevant uddannelse
 • kender til/have interesse for forvaltningsret
 • følger dig tilpas i teamwork
 • besidder samarbejdsevne og evnen til at møde dine medmennesker i øjenhøjde og med respekt
 • er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • at kunne håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre afdelingens opgaveløsning
 • er grundig, systematisk, præcis, robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
 • integritet er et af dine største personlighedstræk
 • evt. erfaring med arbejde i det offentlige eller en politisk styret organisation er en fordel, men ikke et krav
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er ligeledes en stor fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring, uddannelse/coaching i overnes med opgaverne. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffeattest:
Tiltrædelsestidspunktet kan først aftales, når kommunen har modtaget din straffeattest.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den relevante forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 443/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget. 

 

Ansøgningsfrist: 31. august 2021
Tiltrædelse: 1. oktober 2021 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Compliancechef Mehdi Shams
Telefon: +299 367093
Mobil: +299 284041
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl