Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordens institut på Åland

Vill du jobba med förverkligandet av Nordiska ministerrådets Vision som har som mål att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region i 2030?
 
Vill du vara med och förverkliga nordiskt kultursamarbete? Är du den direktör som kan bidra till att skapa mervärde för de nordiska ländernas samarbete inom kultur- och konstområdet?  

Nordens institut på Åland är en kulturinstitution inom det officiella nordiska samarbetet som är centralt beläget i Mariehamn, Ålands huvudstad. Institutet är en viktig kulturaktör och en kreativ, involverande och inkluderande plattform för såväl kulturmöten som samhällsdiskussioner. Nordens institut har till uppgift att förmedla nordisk kultur till Åland och åländsk kultur till övriga Norden. Institutionen samarbetar med de andra samnordiska kulturhusen och instituten under Nordiska ministerrådet. Integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv har en central roll i Nordiska ministerrådets all verksamhet.
 
Som en strategiskt lagd direktör ska du leda och utveckla en liten men dynamisk institution så att den fortsatt kan upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och med en mångfald i såväl dess innehåll som kontaktytor. Direktören bistås av en styrelse som, inom de ramar som Nordiska ministerrådet angivit, är ett rådgivande organ inom institutionens verksamhetsområde.
 
Vi söker dig som har:
 • Relevant akademisk utbildning/examen
 • Ledarerfarenhet
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt erfarenhet av internationellt samarbete
 • Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom kulturområdet
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar
 
Vidare ska du ha förmåga att:
 • Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt
 • Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
 • Goda kommunikativa färdigheter
 • Leda och engagera kompetenta medarbetare i en liten men dynamisk organisation som präglas av produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
 • Samarbeta väl med åländska, nordiska och internationella aktörer
 • Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) samt på engelska.
   
Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av nordiskt samarbete
 • Ett brett nätverk
 • Erfarenhet av publikutveckling
 • Erfarenhet av arbete med mångfald och jämställdhet
   
Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet, samt ingår i ministerrådets utvidgade ledningsgrupp. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategiska mål, årlig budgettilldelning och årligt beviljningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har två anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor, framförallt i Norden.

Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordens institut på Åland är en av Nordiska ministerrådets tolv samnordiska institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden i samarbete med nationella och internationella aktörer.
 
För mer information se www.norden.orghttps://www.nipa.ax/
 
Sista datum för ansökan är den 23 augusti, 2021. Ansökan och namnet på den som sökt är undantaget offentlighet om den som sökt begär detta.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Harald Botha, telefon +45 27109431. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta HR@norden.org.
 
 

 

Skicka ansökan