Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Børn og Familiecenter i Tasiilaq søger en familievejleder / job nr. 438/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret familievejleder, med pædagogisk uddannelse eller lignende. I afdelingen for Forvaltningen for Børn og Familier. Med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Du vil arbejde sammen med andre familievejledere på Børne- og Familie Centeret som også kaldes BFC, personalet består af følgende, behandlingsleder for behandlerteamet, 1 psykologer, 1 psykoterapeut samt 4 familievejledere. Din daglige gang vil foregå på Børne- og Familiecenteret. Du skal melde til behandlingslederen på Familiecenteret i Tasiilaq.

Stillingen er en heldagsstilling med 40 timer om ugen.

Børne- og Familiecenteret i Tasiilaq har ansvaret for familiebehandlinger og socialpædagogiske tiltag i forhold til socialt belastede familier. Vores primære opgaver er at forebygge omsorgssvigt i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi fører vores arbejde ved at koordinere med deltagelse af hele familier og med udgangspunkt i ressourcer samt interne og eksterne muligheder for familier.

Stillingens indhold:
Centeret kører med henblik på at styrke, forebygge og støtte familier med psykiske og personlige problemstillinger. Børne- og familiecenteret behandler med udgangspunkt i hele familier ligesom centeret arbejder med struktureret grundlag, det betyder, at hele netværket for familien bliver involveret, også arbejder vi med enkelte familiers stærke sider og metoder i centrum.

Vi søger en medarbejder som har mod på at deltage optimalt og som behersker nedennævnte opgaver:

 • Rådgivning og behandling af familier
 • Etablering af møder for familier
 • At du har interesse for børn i alderen fra 3-18 år og er også god i forhold til børn
 • Arbejde med sociale og pædagogiske tiltag i arbejdet med familier
 • Familiebesøg
 • Familiesamtaler
 • Deltagelse i planlægning af forskellige relevante personers behandling med udgangspunkt i kontrol og undersøgelser
 • Deltagelse i samarbejdet med interne og eksterne tværfaglige samarbejdspartnere
 • Input i forhold til behandlerteamet samt samarbejde og samarbejde i forhold til udvikling af behandlingstilbud samt udmøntning.
 • Deltagelse i bygdetur og arbejde med bygdebefolkning

Forventninger til ansøgere:

 • Du er uddannet pædagog, sundhedsassistent, socialhjælper, småbørnskonsulent eller andet relevant socialfagligt uddannelse.
 • Erfaring med pædagogisk arbejde / og eller socialfagligt relevant arbejde.
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Vi foretrækker dobbeltsproget ansøgere (Grl/Dk)

Vi kan tilbyde:

 • En interessant stilling med masser af udfordringer
 • Gode kolleger og godarbejdsmiljø i centrum
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Du bliver lært op og undervist af dine kolleger
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, PPK, NPK, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 438/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 20. august2021
Tiltrædelse: 1. september 2021 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Ulrikka Mikaelsen
Telefon: +299 36 77 82
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning