Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Integreret daginstitution Puiaq søger Pædagog / job nr. 436/21

Puiaq er en integreret daginstitution, der er fire stuer i alt, hvor vuggestueafdelingen er delt i 2 stuer med plads til 24 børn, og børnehaveafdelingen er ligeledes delt i 2 stuer med plads til i alt 40 børn. Personalenormeringen er på 16. Puiaq ligger ud mod havnen, der er stueplan og 1.sal, og et af Puiaq's kendetegn er, at der er en klatrevæg.

I Puiaq' årlige delmål for 2018 lægges der vægt på blandt andet brugen af vækstpædagogik, eksempelvis  tages der som udgangspunkt i børnenes egne ideer, hvor man kan lave aktiviteter under fælles ansvar, og personalet hjælper børnene til at lære og støtte dem til at være mere selvstændige, hvori også indgår, at personalet italesætter alt hvad de gør.

Et af Puiaq' mål er, at arbejde iht. ”Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, for at gøre barnet skoleklar, udvikle barnets muligheder, evner og psykiske og fysiske formåen og får kendskab til vores kulturelle baggrund.

Desuden lægger Kommuneqarfik Sermersooq vægt på, at De Syv Principper og Kammagiitta følges kontinuerligt.

Puiaq er åben i hverdage mellem kl.: 7 – 17

Vi forventer

 • at du har en pædagoguddanelse eller lignende
 • at du kan tage ledelsesansvar i vuggestuen med 12 børn
 • at du har evne til at lede stuen selvstændigt
 • at du er kreativ
 • at du er til at regne med
 • at du udviser respekt overfor forældre og kollegaer og er samarbejdsvillig
 • at du er alsidig på arbejde
 • Dobbeltsprogede foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Gensidig respekt mellem personale
 • Gode samarbejde/en god tone mellem kollegaer
 • Selvstændige medarbejdere
 • Udviser respekt/taknemmelig overfor forældre
 • Daginstitution med engagement for udvikling
 • Varieret hverdage

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 436/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 20. august 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Birgithe E Larsen
Telefon: +299 366780
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning