Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en tolk eller sproglig konsulent

Vil du have et meningsfuldt job, som består i at arbejde med oversættelser på Socialstyrelsens alsidige område? Kan du bidrage med høj kvalitet og god service til alle niveauer i organisationen? Og brænder du for at være en del af et særligt betydningsfuldt område, som vi samarbejder med bred faglighed om? Så er du måske den ene af vores nye tolke eller sproglige konsulenter i Socialstyrelsen.
 
Om stillingen
Naalakkersuisut og den danske regering er gået sammen i et fælles tværgående arbejde om at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. Samarbejdet omfatter 16 initiativer, hvoraf tolke-teamet skal støtte op om styrelsens arbejde med initiativerne på tværs af afdelinger.
Som tolk eller sproglig konsulent i styrelsen oversætter du primært skriftlige opgaver, som styrelsens afdelinger skal levere til kommunerne, og du får derfor en central stilling på tværs af fagligheder. De to tolke eller sproglige konsulenter kommer til at udgøre et tolke-team i Socialstyrelsens sekretariat, som bidrager til styrelsens service og samarbejde på det sociale børne- og ungeområde i hele Grønland. Vi har derfor brug for din oversættelsesekspertise ved de behov, der opstår hos afdelingerne i arbejdet med initiativerne. 
  
Dine opgaver vil blandt andet omfatte at:

 • Oversætte skriftlige produkter fra dansk til grønlandsk og omvendt i tæt samarbejde med afdelingerne. Det kan fx være oversættelser af samarbejdsaftaler, infobreve, pjecer, kursusbeskrivelser og –materialer, dokumenter til socialfaglige løft af børnesager hos kommunerne.
 • Kvalitetssikre større oversættelser fra dansk til grønlandsk og omvendt, såsom vejledninger til sociallovgivning
 • Støtte afdelingerne med dialogtolkning/simultantolkning ved behov
 • Ad hoc-opgaver fx oversættelser af henvendelser til/fra kommunerne

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse, fx som tolk eller BA i grønlandsk sprog
 • Har gode kundskaber i grønlandsk og dansk
 • Har kendskab til Socialområdet og forstår alvoren i sagerne vi arbejder med
 • Er fleksibel, professionel, engageret og går til opgaverne med nysgerrighed og samarbejdsvilje
 • Tager ansvar for at styrelsens fremstår professionelt i kommunikationen udadtil
 • Kan holde overblik i forhold til at dele opgaver i teamet og koordinere med afdelingerne
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
 • Kan holde hovedet koldt i tunge sager eller travle perioder 

Vi kan tilbyde dig:

 • en alsidig funktion med mange spændende varierende opgaver, i en styrelse der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • indsigt i store politiske indsatser på det sociale børne- og ungeområde
 • en arbejdsplads, hvor ansvar for opgaveløsning og samarbejde vægtes højt
 • del i en tværfagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • åbenhed og respekt for hver enkelte medarbejders kompetencer
 • et job, som kan være hektisk, udfordrende og spændende
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammerLøn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2023, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.
 
Under Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet er Socialstyrelsen delt i 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Børne- og Ungeafdelingen, Handicapafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. I Sekretariatet servicerer vi bredt i styrelsen og tolke-teamet vil have opgaver, der går på tværs af afdelingerne. Afdelingerne arbejder tæt sammen, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø og finder styrker i vores forskelligheder.

Bolig
Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på stillingen og skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest når projektet ophører.

Tiltrædelsesdato
1.  oktober 2021 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgningsfristen er mandag d. 17. august 2021 kl. 12.00 (GL tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning