Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger to Specialkonsulenter/AC-fuldmægtige til to udfordrende stillinger i teamet for tværgående projekter, data og analyse

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har brug for to nye kollegaer i teamet for tværgående projekter, data og analyse – Vi har brug for imødekommende holdspillere med flair for at arbejde i en politisk styret organisation. Til trods for at alle i teamet i vid udstrækning skal kunne dække ind for hinanden søges to forskellige profiler jf. nedenstående.

Fælles for begge stillinger
Teamet er en integreret del af Uddannelsesafdelingen med i alt 14 medarbejdere, og der er p.t. 2 ansatte i teamet. Uddannelse er et politisk prioriteret område og har været det i en længere årrække, og er kendetegnet ved flere overordnede udviklingstiltag og stor bevågenhed fra mange forskelligartede interessenter.

Mange forskelligartede opgaver tilfalder teamet, og fordeles ud fra teamets personalemæssige sammensætning. Af kvalitetshensyn, og af hensyn til kontinuiteten i arbejdet, fokuserer enheden på kollegial sparring og overlap i arbejdsopgaverne - vi søger derfor kollegaer der har interesse i at udvide deres kompetencehorisont.

Teamet for tværgående projekter, data og analyse har en nøglerolle i monitorering af fremdriften og den fortsatte udvikling af uddannelsesområdet. Som en del af teamet vil I medvirke til, at de overordnede politiske målsætninger på uddannelsesområdet understøttes af et solidt beslutningsgrundlag. Det sker, blandt andet, gennem udarbejdelse af den årlige Uddannelsesplan, løbende afrapporteringer til EU jvf. partnerskabsaftalen, forskellige analyseprojekter samt andre typer udviklings- og koordineringsprojekter. Teamet varetager driftsopgaver i begrænset omfang, f.eks. i relation til Uddannelsesstatistik.

Der kan være rejseaktivitet forbundet med opgaveløsningen, både inden for og uden for Grønland.

I vil referere til afdelingschefen, men den daglige opgaveløsning og opgaveopfølgning koordineres af en teamleder.

Udgangspunktet for begge stillinger er at du

 • har en for profilen relevant kandidatuddannelse
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • kan sætte dig ind i store mængder af information på kort tid, samt videreformidle dette til en bred kreds af modtagere
 • har kendskab til uddannelsesområdet eller interesserer dig herfor
 • vil skulle arbejde med at afrapportere til departementets ledelse, Naalakkersuisoq, Inatsisartut og EU-Kommissionen
 • kan bevare overblikket når der er mange opgaver og oplysninger i spil og kan bearbejde det til forståelige og præcise beslutningsoplæg
 • kan arbejde effektivt i arbejdsgrupper, som kan være både departementsinterne, og arbejdsgrupper på tværs af øvrige departementer/myndigheder
 • er god til at overholde deadlines
 • besidder evnen til at systematisere arbejdsprocesser
 • vægter samarbejde og dialog højt
 • er åben for ad hoc opgaver, som til tider kan opstå med korte frister
 • behersker engelsk
 • gerne er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk).


Specifikt i forhold til stillingen rettet mod arbejdet med data og analyse

Dine kerneopgaver vil blandt andet bestå af:

 • drift og udvikling på dataområdet
 • diverse arbejdsopgaver omkring uddannelsesstatistik
 • bidrage med analyser til implementeringsarbejdet i forbindelse med Partnerskabsaftalen med EU på uddannelsesområdet, samt i forhold til andre processer
 • agere projektleder/bidragsudøver for udviklingsprojekter inden for dataområdet, samt muligvis andre områder.


Vi forestiller os derfor, at du:

 • har erfaringer med at arbejde kvantitativt, gerne med statistik
 • har erfaring med at udarbejde analyser  
 • har økonomisk erfaring/sans
 • har flair for IT.


Specifikt i forhold til stillingen rettet mod internationalt samarbejde

Dine kerneopgaver vil blandt andet bestå af:

 • diverse koordineringsopgaver forbundet med det internationale samarbejde
 • deltagelse i øvrige internationale indsatser på uddannelsesområdet
 • besvarelse af henvendelser på uddannelsesområdet til andre departementer og eksterne aktører
 • deltagelse i både større og mindre analyseprojekter
 • agere projektleder/bidragsudøver for udviklingsprojekter inden for uddannelsesområdet, projekter som ikke nødvendigvis har et internationalt perspektiv
 • bidrage i arbejdet med analyser til implementeringsarbejdet i forbindelse med Partnerskabsaftalen med EU på uddannelsesområdet.


Vi forestiller os derfor, at du:

 • har erfaring med internationalt samarbejde
 • har erfaring med at agere projektleder
 • har erhvervserfaring fra Grønland, eller med mange paralleller til den grønlandske uddannelsessektor.


Om arbejdspladsen
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi er knap 50 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt specialkonsulent Jesper Labansen på  +299 346599/ jela@nanoq.gl eller IT-Koordinator Janus Chemnitz Kleist på +299 485911/janu@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen opslås med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Indplacering som specialkonsulent kan tilbydes, såfremt kandidaten har de rette dokumenterbare kompetencer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning med angivelse af hvilken stilling du søger, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning