Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Selvstyret søger en stærk stemme til at fremme ældres interesser

Inatsisartut har på efterårssamlingen 2019 besluttet at oprette en Ældretalsmand, som kan fremme interesser i samfundet for de ældre, samt rette fokus på og informere om vilkårene i samfundet for ældre. Ældretalsmanden skal formidle viden om vilkår for ældre til politikere, myndigheder, organisationer og borgere.
 
Stillingen som Ældretalsmand er en unik mulighed for at præge udviklingen og levere et personligt og fagligt engagement i ældres vilkår.
 
Ældretalsmanden skal være en politisk uafhængig og aktiv talsmand for alle ældre. 
 
Opgaver

 • Yde råd og vejledning til ældre om deres vilkår og muligheder.
 • Yde råd og vejledning til offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger m.v. og privatpersoner om spørgsmål, der vedrører ældres vilkår.
 • Arbejde for at øge bevidstheden i samfundet om ældre og deres forhold.
 • Formidle information om ældre, tale deres sag i den offentlige debat samt arbejde på at give ældre bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
 • Foreslå tiltag, der kan styrke ældres vilkår og muligheder.
 • Være høringspart i forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for ældres vilkår.

Kompetencer

 • Relevant uddannelse og administrativ erfaring
 • Gode evner for kommunikation og formidling
 • Skal kunne arbejde selvstændigt, fleksibelt og med stort engagement
 • Være ansvarsbevidst
 • Have gode evner for samarbejde
 • Være kreativ, imødekommende, lyttende og nysgerrig
 • Dobbeltsproget grønlandsk – dansk

Der må forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.
 
Ældretalsmanden udpeges for en periode på 3 år. Genudpegning kan ske.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer inden for ældreområdet kan stillingen besættes som specialkonsulent.
 
For stillingen gælder, at der ikke er fastsat højeste tjenestetid, og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, samt bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, e-mail isn@nanoq.gl

Du kan finde information om Inatsisartutlov nr. 37 af 28. november 2019 om Ældretalsmand på www.naalakkersuisut.gl
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning