Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

FORSKNINGSKOORDINATOR/Specialkonsul

Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet er med sine 750 studerende og ca. 100 medarbejdere Grønlands største forsknings- og uddannelsesinstitution. Ilisimatusarfik er centralt placeret i den arktiske verden og i den arktiske forskning. Vi er midt i en spændende omstillings- og udviklingsproces på tværs af både egne og internationale grænser.

Vi søger en forskningskoordinator/specialkonsulent med stor viden om forskningsverdenen i Grønland, Arktis, nordiske lande og internationalt. Tiltrædelse 1. august 2021 eller efter aftale.
Forskningskoordinatoren/specialkonsulenten har det overordnede ansvar for oprettelse og drift af universitetets forskningskontor, med placering i ledelsessekretariatet og med reference til rektor.

En stilling som specialkonsulent kan tilbydes til kandidaten med de rette dokumenterbare kompetencer

Arbejdsopgaver
Forskningskoordinatoren/specialkonsulenten rådgiver og støtter Ilisimatusarfiks ledelse, afdelingsledere, forskere, forskergrupper og forskningscentre i forhold til en lang række opgaver på det forskningsadministrative område. Heri indgår kvalitetssikring af ansøgninger om interne og eksterne midler til forskning fra private fonde, Grønlands Forskningsråd, Nordiske- og EU-midler.

Forskningskoordinatorens/specialkonsulentens arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • Tovholder på projektudvikling og fundraising i samarbejde med forskere ved Ilisimatusarfik, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet;
 • Bidrage til fokus på kommercialisering af forskning - bl.a. ved at inddrage Greenland Venture/Greenland Business i aktiviteter;
 • Forskningskoordinering, herunder budgetopfølgning og regnskabsføring, samt koordinering af forskningsaktiviteter;
 • Udvikling af fundraisings strategi i samarbejde med forskningsaktører;
 • Understøtte fundraising til forskningsprojekter ved Ilisimatusarfik;
 • Initiere møder med forskere ved Ilisimatusarfik og give support på ansøgninger, bl.a. gennem udvikling af CV’er;
 • Afholdelse af temadage/workshops indenfor projektudvikling og fundraising;
 • Gennemførelse af forskningsevalueringer i samarbejde med relevante enheder på Ilisimatusarfik;
 • Tværgående koordineringsopgaver og projektstyring ift. opgaver forbundet med Greenland Science Week
 • Tværgående koordinering ift. arbejde for udvidelse af campus
 • Løbende ledelsesrådgivning til øverste ledelse
 • Administration af Ph.d.-skolen, herunder koordinering af ph.d.-kurser og andre arrangementer med relevans for kommende og igangværende ph.d.-studerende.

Løbende rådgivning og sparring med ph.d.-skoleleder

Kvalifikationer
Du forventes at have en relevant akademisk baggrund og uddannelse

Vi forventer du har erfaring med forskningsadministrative opgaver, herunder:

 • Kvalitetssikring af formelle krav inklusive budgetter i ansøgninger om eksterne midler;
 • Opfølgning på og afrapportering af forskningsprogrammer/-projekter mht. såvel indhold som økonomi;
 • Har viden og erfaringer i arbejde med nationale og internationale tilskudsgivere, herunder særligt de private og internationale fonde;
 • Samarbejde med forskere med både humanistisk, samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig og naturvidenskabelig baggrund.
 • Indgående kendskab til forskningsområdet i Grønland

Vi forventer, at du som person:

 • Kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med øvrigt personale på områderne;
 • Har udprægede samarbejds- og kommunikationsevner – såvel internt på Ilisimatusarfik som eksternt i forhold til fonde, forskningsråd mv.;
 • Kan kommunikere på flere sprog, herunder gode engelske kundskaber;
 • Er robust og trives med mange samtidige komplekse opgaver.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med personlige og faglige udfordringer;
 • En travl hverdag der ofte foregår på tre forskellige sprog;
 • Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen.

Kontakt / information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rektor Gitte Adler Reimer på tlf. + 299 385602.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 10 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. 
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter. 

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning