Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Forfatningskommissionens sekretariatet søger en engageret informationsmedarbejder

Er du interesseret i at oplyse borgere om vigtige emmer? Har du erfaring med at lave informationsmateriale via hjemmesider og sociale medier? Har du mod på at arbejde alle dine kompetencer? Så har vi brig for dig i Sekretariatet.
Sekretariatet er ansvarlig for betjeningen og rådgivningen af Forfatningskommissionen, der har til opgave at skrive et udkast til Grønlands kommende forfatning. Kommissionen lægger stor vægt på borgerinddragelse i processen.

Tiltrædelsesdato er 1. september 2021 eller efter nærmere aftale.

Primære arbejdsopgaver

 • At udarbejde og korrekturlæse pressemeddelelser, officielle meddelelser/kommunikéer og oplæg mv.
 • At formidle indholdsrige emner på et almindeligt sprog
 • At arbejde med, samt vedligeholde kommissionens hjemmeside og sociale medier
 • At håndtere medier og presse, samt skabe positiv opmærksomhed på området
 • At medvirke til videns indsamling og research
 • At assistere og være medreferent under kommissionens møder og borgermøder samt kvalitetssikring af
 • mødereferater
 • At stå for kommissionens folkeoplysnings- og informationsopgaver

Kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant uddannelse, gerne inden for journalistisk, kommunikation eller samfundsvidenskab
 • Idet kommunikation bliver din primære arbejdsopgave, kræves gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk og dansk, og gerne på engelsk
 • Erfaring i at arbejde med hjemmesider samt sociale medier
 • Proaktiv i forhold til kontakt med mennesker og virksomheder
 • Gode formidlingsevner
 • Gode evner til at indgå i teamwork og netværk

Om sekretariatet
Forfatningskommissionens sekretariat er en arbejdsplads med virkelyst. Vi værdsætter faglighed og teamwork i et uformelt arbejdsmiljø. Vi er en lille organisation med pt. fem medarbejdere.
Sekretariatet varetager administration, økonomi, budget, planlægning, betjening af udvalg og kommission, folkeoplysning, kommunikation og formidling, borgerinddragelse og høringer med henblik på at forfatte et udkast til Grønlands kommende forfatning.
Der kan påregnes travlhed i visse perioder, hvorfor fleksibilitet og vilje til at samarbejde på tværs er påkrævet.
Vi tilbyder gode arbejdsforhold og et uformelt miljø med plads til forskellighed og gode ideer.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen, mobil nr. +299  55 54 88 eller kkja@nanoq.gl. eller afdelingschef Maliina Junge Jørgensen, mobil +299 58 01 47 eller mjuj@nanoq.gl

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 12. august 2021 senest kl. 12.00
Vi forventer at afholde samtaler i 32-33
Dato for tiltrædelse er 1. september 2021 eller snarest muligt efter aftale.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning