Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

428/21 Genopslag - AKO Miniklub Qinngorput søger en Pædagog

1 Pædagoger til AKO Atuareernermi ornittagaq Miniklub i Qinngorput søges.

AKO Miniklub er en pasningstilbud for børn på 1 til 3. klasse efter skoletid og er normeret til 180 børn fra 6 – 9 årige. Nuværende tidspunkt er vi 16 personale, personalenormerings skulle have været på 18. Personale er fordelt som følgende: Leder, Souschef, 5 pædagoger, 5 barne- og socialmedhjælpere, 6 medhjælpere inklusiv rengøringsdame. 

AKO - Skolepasningen har åbent fra kl.: 07:00 til 17:00 og ligger i Hans Lyngep aqq 12 A i Qinngorput. 

Du er uddannet pædagog og har en naturlig lyst til at arbejde med børn. Du har en professionel tilgang til dit arbejde og er rummelig og omstillingsparat. Du er i stand til at lytte til børnene. Du er fleksibel og i stand til at planlægge spontant udfra børnenes interesser. Du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktivt med i tilblivelsen af denne. 

AKO ordning indebærer at AKO ansatte følger elevens skolegang i skoletiden af hensyn til elevens trivsel. Derudover modtager vi også de kommende 1. klasse i Februar - Marts måned, indtil de starter på skolen i August måned.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • At du har erfaringer indenfor gruppens ledelse
 • Er fagligt kompetent
 • Er samarbejdsvenlig overfor børn, personale og forældre
 • Er fleksibel og stabil
 • Dobbelt sprog ansøgere (grønlandsk/dansk) foretrækkes 
 • At du har kendskab til pædagogiske arbejde udføres i henhold til Inatsisartut lov og i henhold til FN´ s Børnekonvention.

Vi tilbyder:

 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde
 • Vi har en ny bygning
 • Friske / glade kollegaer
 • godt samarbejde med skolen 
 • At vi har en tæt natur til at udføre aktiviteter
 • Bolig til den ny ansat

Vores afdeling tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset til dagtilbudsmiljøet. 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 428/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 09-08-2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Gerda W.Lyberth
Telefon: +299 362532
Mobil: +299 523710
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning