Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Museumsinspektør til det immaterielle kulturarvsområde

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA) søger museumsinspektør med primær arbejdsområde inden for det immaterielle kulturarvsområde. Stillingen ønskes besat d. 1. september 2021 eller snarest derefter.
NKA har ansvaret for beskyttelsen af den immaterielle kulturarv i Grønland. Inspektørens særlige arbejdsområde omfatter varetagelse af NKAs og Grønlands interesser og forpligtelser over for UNESCOs Konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv.
Inspektørens primære opgave består således i at identificere og definere elementer af immateriel kulturarv, som findes i Grønland. Inspektøren skal i denne sammenhæng udarbejde og løbende opdatere en fortegnelse over kendt immateriel kulturarv ved at inddrage samfund, grupper og relevante organisationer.
I øvrigt har inspektøren ansvaret for det etnologiske arbejde med særlig henblik på kortlægning af begrebet om immateriel kulturarv og dets indhold i samarbejde med andre inspektører. Inspektøren skal således være med til at udarbejde en strategi og prioritering mhp. afdækning af området.
Stillingen ønskes besat med en Ph.D eller en kandidat i antropologi/etnologi eller kulturhistorie eller en tilsvarende universitetsuddannelse. Ansøger skal have et indgående kendskab til grønlandsk sprog, kultur og historie.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Daniel Thorleifsen på tlf. 34 2201.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning