Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Seernaq 4, Boenhed søger 3 pædagoger. / Job nr. 402/21

Seernaq 4, Boenhed for mennesker med psykisk funktionsnedsættelse søger 3 pædagoger. / Job nr. 402/21

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger 3 pædagoger til Boenheden Seernaq 4, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Boenheden er fordelt på 4 etager som hver har sit speciale. Vores målgruppen er voksne med en psykisk funktionsnedsættelse. Du vil komme til at arbejde med mennesker som er diagnosticeret inden for autisme spekteret, skizofreni, udviklingshæmning, Prader-Willi syndrom, samt andre psykiatriske diagnoser.

Du skal blandt andet arbejde med:

 • Bo træning (ADL), som rengøring, vask, madlavning m.m.
 • Det at kunne indgå i sociale samvær.
 • Støtte til opbygning af netværk og fritidsinteresser.
 • Støtte til uddannelse og beskæftigelse.
 • Fysisk aktivitet.
 • Træning af fysiske og mentale funktioner.

Som medarbejder skal du i samarbejde med borgeren, og de øvrige personaler samt de pårørende, være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag. En dagligdag hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner, ud fra deres individuelle behov. Som tager udgangspunkt i de pædagogiske udviklingsplaner, du løbende skal være med til at revurdere, i samarbejde med borgeren.

Du vil også skulle deltage i netværksmøder, behandlingsmøder, samt andre relevante møder, dette i tæt samarbejde med borgeren og de øvrige personaler samt de pårørende.

Stillingen er en fuldtidsstilling, med arbejde i skiftende vagter, samt arbejde hver anden weekend.
Seernaq 4 er bemandet døgnet rundt, du vil derfor kunne forvente at skulle arbejde både i dagvagter og aftenvagter. Der er ansat faste nattevagter.

Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes, men er ikke et krav.

Vi forventer:

 • At du har lyst til at arbejde med mennesker der har en psykisk funktionsnedsættelse.
 • At du har erfaring indenfor at arbejde med mennesker, der har en psykisk funktionsnedsættelse.
 • At du kan indgå i en personalegruppe, hvor et godt samarbejde er alfa og omega.
 • At du har overblik og situationsfornemmelse.
 • At du er stabil, kan arbejde struktureret og er ordentlig i dit arbejde.
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver, samt er positiv over for forandringer.
 • At du er psykisk robust.
 • At du udviser initiativ, overskud, handlekraft og kan tage ansvar.
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • At du kan arbejde selvstændigt, har det godt med alene arbejde, men samtidig kan samarbejde.

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende arbejde, hvor dagene ikke er ens.
 • Et arbejde i en organisation, med mulighed for indflydelse, og som er i konstant udvikling og forandring.
 • Et arbejde hvor du kan sætte dit eget præg.
 • At være kontaktperson for et antal borger.
 • Tværfagligt samarbejde
 • Personalemøde samt fællesmøder en gang om måneden.
 • Mulighed for sparring med kollegaer samt ledelsen.
 • Introforløb

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig: Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 402/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 3. august 2021
Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Ululinanguak Kleist
Telefon: +299 366083
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning