Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Integreret daginstitution Apisseq søger pædagog uden fast stue / Job nr. 405/21

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn. Vi søger en pædagog uden fast stue.

Apisseq er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Udover normeringen på 3 personaler på hver stue, har vi tilknyttet en køkkendame og et rengøringsfirma. Vi er altid åbne for pædagogstuderende og socialhjælperstuderende. 

Denne stilling er en forsøgsordning, hvor du som flyverpædagog ansattes til at kunne indgå, på den stue hvor der er mest brug for ekstra pædagogiskindsats.

Forsøgsordningen gælder for ½ år fra 15 august til 15 marts med 30 timer om ugen.

Vi er en mindre institution med en struktur, der gør personalegruppen gensidigt afhængige af hinanden. 

Institutionens formål:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger derimellem.
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed.
 • At der gives plads til børnenes udfoldelse og initiativ.
 • respektfuldt samarbejde, med barnets forældre eller omsorgspersoner.
 • At forebygge mobning.

   Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, med erfaring og fokus på det faglige.
 • Har viden om, og lyst til at arbejde med tilknytning.
 • Har lyst til at skabe kreative miljøer ud fra faste temaer og børnenes fantasi og behov.
 • Er ansvarlig
 • Har overblik over børnene på egen stue, og vil træde til hvor i huset der er brug for hjælp.
 • Vil samarbejde på tværs i huset, men også have børn fra andre stuer på besøg.
 • Har lyst til at være ude med børn, dels på vores legeplads men også på eventyr i omgivende natur.
 • Vil videregive af din viden og erfaring
 • Dobbeltsproget (dansk grønlandsk) er en fordel, men ikke et krav

Apisseq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, med lavt personalefravær.  

Relevante efteruddannelser eks. Småbørnskonsulentuddannelsen er en fordel.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 405/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 04. august 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Deltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Jesper Andersen
Telefon: +299 366820
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl