Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingen for handicap og socialpsykiatri søger stedfortræder/souschef / Job nr. 413/21

Har du en pædagogisk eller anden socialfaglig eller en sundhedsfaglig uddannelse og har lyst til ledelse, så er det måske netop dig, vi står og mangler som stedfortræder for leder for Aqq. 13 og Blok 9.

De to enheder er beliggende i Nuuk

Aqq. 13 (Junges Hus) er en døgnbemandet afdeling, hvor der bor 4 borgere i alderen 18-66 år.
I Blok 9 bor der også 4 borgere.
Beboerne har for de fleste vedkommende psykiske lidelser, personalegruppen udgør samlet ca. 12 faste medarbejdere, derudover et antal vikarer.

Der arbejdes med en rehabiliterende tilgang til beboerne for at forbedre og udvikle deres psykiske og sociale, samt praktiske færdigheder. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Som stedfortræder, vil dine primære funktioner være at indgå i personalegruppen samt varetage visse ledelsesfunktioner og være medansvarlig for driften. Du vil med reference til afdelingsleder have ledelsesansvaret i leders fravær.

Du vil primært arbejde i dagtimerne, der skal dog også forventes arbejde på aftner og weekender.

Derudover vil din opgave bl.a. være at:

 • kvalitetssikring samt implementering og koordinering af nye tiltag og arbejdsopgaver i afdelingen i samarbejde med leder.
 • I et tæt samarbejde med leder, kolleger og borgere, at planlægge, tilrettelægge og koordinere arbejdsopgaver i afdelingen.
 • At sikre at borgernes udviklingsplaner laves
 • Udarbejdelse af statusrapporter i samarbejde med de øvrige medarbejdere.

Vi forventer følgende faglige kompetencer:

 • At du har en pædagogisk/socialfaglig uddannelse.
 • Du har mod på ledelse og gerne ledelseserfaring.
 • Du er med til at udvikle fagligheden i afdelingen.

Vi forventer følgende personlige kompetencer:

 • Du har personlig integritet og gennemslagskraft og tør stå fast på fagligt funderede afgørelser, også når du bliver mødt af modstand.
 • Du har vilje og evne til at arbejde loyalt og dedikeret.
 • Du har vilje og evne til at udvikle eget lederskab.
 • Du har en respektfuld, anerkendende tilgang til andre (beboere, medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.).
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • At du har gode kommunikationsevner og anser åbenhed og borgerinddragelse og medarbejderinvolvering som en naturlig arbejdsmetode til i fællesskab at skabe bedre løsninger.
 • At du er vedholdende.
 • At du har overblik og kan prioritere opgaverne.

Vi tilbyder:

 • Introforløb.
 • Et job med udfordringer og med indflydelse på egne opgaver.
 • Mulighed for sparring samt personlig og faglig udvikling.
 • En hverdag hvor godt humør og gode grin værdsættes.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den relevante forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 413/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 04. august 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Anerak Skifte
Mobil: +299 548935
Henrik Gundersen
Telefon: +299 36 60 87
Mobil: +299 522836
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning