Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik søger pædagog

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i handicap center, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord?
Så er du måske vores nye kollega?
 
Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2021 eller efter nærmere aftale.
 
Om stillingen
I arbejdet inddrages du i sager vedrørende borgere med handicap – både børn, unge og voksne  –  der er visiteret til et forløb på Pissassarfik. Du skal sikre den pædagogiske faglige vinkel, tilpasset den enkelte borger med handicap, ved at bruge pædagogiske metoder for borgerne i forhold til støtte til at realisere egne initiativer og overkomme udfordringer i samfundet. Det handler dels om at dele viden med dine kollegaer dels om, at du selvstændigt kan udarbejde behandlingsplaner.
Du vil i de perioder, der bor borgere i boafdelingen arbejde forskudt.

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog
 • At du kan yde rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, fagprofessionelle mv.
 • At du er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats
 • At du kan bevare overblikket også i stressede situationer
 • At du kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og er stabil og loyal
 • Fordel at være dobbelt sproget grønlandsk og dansk
 • Fordel at du har erhvervserfaring
 • At du har interesse i at videre uddanne dig
 • At du kan anvende IT på brugerniveau

 
Vi tilbyder:

 • En spændende stilling, hvor du kan påvirke udviklingen af et forholdsvis nyt koncept
 • Indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis
 • Et fagligt miljø, hvor du kan blive udfordret af dygtige kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv
 • En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap, og løfte områdets generelle faglige niveau
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes, og arbejdsmiljøet tages alvorligt

 
Om Pissassarfik
Pissassarfik, Det Landsdækkende Handicapcenter, er i sin form og koncept eneste af sin slags i Grønland. Centeret er opført i Sisimiut til formålet og er en enhed under Socialstyrelsen.
 
Til Pissassarfik visiteres borgere med handicap - børn, unge og voksne med medfødte, erhvervede, fysiske eller psykiske handicap. Vi yder rådgivning, vejledning, undervisning og træning for de enkelte borgere samt til pårørende og fagprofessionelle i Pissassarfiks veludstyrede lokaler.
Ydelserne leveres såvel på Pissassarfik som lokalt, hvor den enkelte borger bor, og hvor det konkrete behov er. Pissassarfiks formål er også at støtte udviklingen af handicapområdet på landsplan. Derfor vægter vi et tæt samarbejde med kommunerne. Samarbejdet mellem Pissassarfik og kommunerne handler om den enkelte borgers udvikling, vidensdeling, rådgivning og tilbud om målrettet kompetenceudvikling for kommunale medarbejdere.
Stillingen indeholder rejseaktivitet, da opgaverne løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.
 
Om Sisimiut
Sisimiut ligger lige nord for polarcirklen og er Grønlands næststørste by, det også den sydligste by med slædehunde. Alt i byen er inden for gåafstand.
Byen byder på mange forskellige udendørs aktivitetsmuligheder for både børn og voksne, vi ligger lige ved havet og er omgivet af fjelde til baglandet. Rig på muligheder for aktivt friluftsliv.       
Læs mere på  www.qeqqata.gl

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef:
Naja O. Lennert
Tlf. +299 34 50 78
E-mail: naja@nanoq.gl
 
Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under ”job”.
 
Ansøgningsfristen er d.  08. august 2021.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 32, vi forbeholder os retten til at afholde løbende samtaler, og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning