Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

To jurister til Overenskomstafdelingen

Vil du være med til at forhandle overenskomstaftaler og håndtere mæglings- og retssager?
Kan du fortolke, forhandle og bidrage til at koncipere overenskomstaftaler? Kan du håndtere en faglig voldgift og arbejdsretlige sager? Så har vi stillingen til dig! Der vil for den rette kandidat være mulighed for ansættelse som specialkonsulent/chefkonsulent. Stillingerne er i Nuuk.

Om stillingen
Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen vedligeholder og fornyer de eksisterende overenskomstaftaler, som er indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle løn- og ansættelsesvilkår og har en vis kompleksitet. Det er derfor utroligt vigtigt at identificere forenklingsmuligheder, og at aftaletekster altid formuleres så entydigt som muligt. I stillingen får du ansvar for løbende at fortolke, forberede og gennemføre overenskomstforhandlinger i et lille team af jurister, økonomer og konsulenter. En række overenskomster med danske og grønlandske fagforbund står til fornyelse i 2023. Forberedelse og indledende forhandlinger vil pågå i løbet af 2022.

Dine hovedopgaver

 • Rådgivning og fortolkning i forhold til overenskomster, tjenestemandslovgivningen samt øvrige love, bekendtgørelser og cirkulærer inden for det ansættelsesretlige område
 • Deltage i forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster på vegne af det offentlige Grønland
 • Medvirke til forenkling af aftaler og overenskomster
 • Håndering af arbejdsretlige sager
 • Rådgive ledere og kolleger samt samarbejdspartnere i komplicerede ansættelsesretlige sager
 • Udarbejdelse af politiske oplæg


Du har/er:

 • Cand. jur. med fokus på arbejdsretten, eller har anden relevant uddannelse/erfaring på området
 • Solid erfaring med den individuelle og kollektive arbejdsret, gerne i Grønland
 • Kompetent i smidigt at håndtere relationer og forhandlingssituationer
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på et højt niveau
 • God talforståelse og forståelse af juridiske/økonomiske risici
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold
 • Diplomatisk, serviceminded og venlig af natur


Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • Deltagelse i overenskomstforhandlinger
 • Fleksibelt arbejdsmiljø og tværfaglig sparring
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En uformel omgangstone og gode kolleger


  
Om os
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen servicerer hele centraladministrationen. Overenskomstafdelingen består af en blanding af jurister og konsulenter. Udover selve overenskomstforhandlingerne varetager afdelingen også den overordnede fortolkning af gældende overenskomster samt håndtering af tvister i retssystemet.  Overenskomstafdelingen udøver sparring med husets øvrige personalejurister og konsulenter.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen og vore værdier her: www.asa.glYderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til personale- og forhandlingschef Frederik Schmidt på tlf. +299 34 66 81, e-mail fsch@nanoq.gl


Ansøgning
Ansøgningsfrist den 6. august 2021  

Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer. Der anvendes test i forbindelse med en samtale.
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

BEMÆRK, at tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Styrelsen ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Om Naalakkersuisut
Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (Landsstyret) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.
Se også www.naalakkersuisut.gl

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning