Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Visionær kommunaldirektør til verdens største kommune

Kommuneqarfik Sermersooq søger en strategisk tænkende og visionær holdkaptajn til at samle og stå i spidsen for verdens geografisk største kommune.

 

Som kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq er du bindeleddet mellem den borgernære hverdag og de politiske beslutningsprocesser. Du har ansvaret for at skabe politisk og fagligt ejerskab og opbakning, så politiske og administrative beslutninger kan føres ud i livet. Derfor skal du have sublim politisk tæft og evne at navigere i de politiske processer.

 

Som kommunaldirektør skal du samle og stå i spidsen for en direktion, der udover dig selv tæller fire fagdirektører og en vicekommunaldirektør. Direktionen skal sikre professionel varetagelse af faglige områder og strategiske indsatser, og det overordnede ansvar hviler på dine skuldre.

 

Tæt samarbejde og gensidig respekt mellem kommunaldirektøren og politikerne er afgørende. Du skal være bindeleddet mellem det politiske niveau og organisationen, have det store overblik og opbygge tillidsfulde samarbejder – både på tværs og ned i organisationen – for at sikre realiseringen af politiske og administrative mål på ordentlig vis.

 

Din profil
Du er en udadvendt og tillidsskabende leder, som gennem god kommunikation skaber klarhed og tryghed i og omkring organisationen. Du har en anerkendende og tillidsbaseret ledelsesstil, som skaber et trygt arbejdsmiljø, hvor alle er enige om den overordnede retning og strategi.

 

Du har erfaring med at navigere, betjene og lede i en politisk styret organisation. Du skal forstå de politiske processer, være i stand til at opfange politiske signalere og lykkes med at finde de bedste løsninger i et felt med mange forskellige synspunkter.

 

Derudover forventer vi, at du:

  • tænker strategisk og tager teten i det kommunale arbejde
  • agerer fagligt og apolitisk
  • kan sikre dig både kommunalbestyrelsens og direktionens opbakning
  • er en god kommunikator, som kan formidle kommunens visioner og værdier både internt og eksternt
  • er en erfaren forhandler, som kan sikre kommunen favorable vilkår i forhandlingssituationer
  • er en synlig leder, som kan samle og repræsentere vores kommune
  • er innovativ og kan skabe en kultur på arbejdspladsen hvor man tør tænke nyt

 

Der er vigtigt, at du forstår og vil Kommuneqarfik Sermersooq. Du skal have et indgående kendskab til den grønlandske kultur og det vil være en fordel at kunne grønlandsk på skrift og i tale.

 

Yderligere oplysninger
Der kan i forbindelse med rekrutteringen eller ved spørgsmål rettes fortrolig henvendelse til vicekommunaldirektør Marie Fleischer på +299 585480, borgmester Charlotte Ludvigsen på +299 367521 eller centerchef fra Komponent Peter Bogh på +45 2134 4445.

 

Klik her for at søge stillingen

 

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist den 12. august 2021 kl. 12:00 Nuuk tid (kl. 16:00 Dansk tid).

Vi afholder 1. samtaler d. 21. august.

Vi forventer, at du kan tiltræde stillingen senest d. 1. oktober.