Gå til hovedindhold
143

Dette jobopslag er udløbet

Ungecenteret søger en ungerådgiver / Genopslag / Job nr. 350/21

I forbindelse med vores udvidelse søger Kommuneqarfik Sermersooq søger en Ungerådgiver til
Ungecenteret i Nuuk, med tiltrædelse 1. juli eller efter aftale.

Stillingens indhold:
Afdelingen for Børn og Familie søger en energiske og positive kollegaer til at bistå os med arbejdet
med unge mennesker med forskellige udfordringer. Stillingerne er placeret i Ungecenterets afdeling
på Farip Aqqutaa 10.   

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere resultater.
Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring
er i fokus.

Ungecenterets åbningstider er på hverdage mellem kl. 7:00 – 20:00. Derudover har afdeling for
Ungerådgivning en Værested som har døgn åbnet.  

Som Ungerådgiver har du medansvar for den unges udvikling og trivsel. Du skal varetage række
forskelligartet opgaver, herunder:

 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuel.
 • Udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er.
 • Hvor mulig samarbejde med den unges familie og netværk.
 • Samarbejde med socialforvaltningens myndighedsafdeling.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre relevante parter.
 • Planlægge og udføre koloni- og projektture.
 • Ved indkaldelse være bisidder for unge hos politiet.
 • Opgaver i centerets værested.

Vi forestiller os at:

 • Du har et indgående kendskab og erfaring til børn og unge der har udfordringer og har
  det svært.
 • Du har relevante uddannelser eller kurser og erhvervserfaringer inden for børn og unge
 • Du er åben for at videreudvikle dig såvel faglig som personlig.
 • Du har lyst at arbejde i en tværfaglig team.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er venlig, stabil, robust, rummelig og sportiv.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt, både på grønlandsk og dansk.
 • Arbejder ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Er god til teamsamarbejde.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling og
  bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen.
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret.
 • Evner til at opbygge relation med unge mennesker.
 • Evner til at skabe tillid hos den unge.
 • Er villig til at arbejde på tværs af vores afdelinger efter behov.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation
i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et
godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.                                                                                                                                                                                               

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan
ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen
har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten
indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands
Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 350/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse
vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din
ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 08. juli 2021
Tiltrædelse: 1. juli 2021 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecile Jeremiassen
Telefon: +299 366929
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning