Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejdere til transfer pricing ved Skattestyrelsen

Vil du arbejde med revision og vurdering af transfer pricing-forhold? Har du en stærk talforståelse, og kan du formidle klart og præcist med fokus på modtageren? Ønsker du muligheden for faglig fordybelse og udfordrende opgaver, så er stillingen i Skattestyrelsen måske noget for dig.

Skattestyrelsen er den centrale enhed for hele skatte- og afgiftsområdet, samt inddrivelse m.v. i Grønland. Vi arbejder med at få landets love til at fungere i praksis og samtidig understøtter vi politiets indsats i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. I det daglige arbejder vi tæt sammen med andre myndigheder - herunder politiet.

Dine arbejdsopgaver – revision og vurdering
Du vil indgå i et team af dedikerede og specialiserede medarbejdere i Skattestyrelsens arbejde med kontrol og revision af selskaber.
Dine primære opgaver er revision og vurdering af, om selskaber i internationale koncerner har handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Kontrolopgaven kan være kompleks, men samtidig spændende og udfordrende. Arbejdsopgaver løses såvel på kontoret som ved udgående kontrol i virksomheder. 
Du får en bred opgaveportefølje inden for transfer pricing. Dine opgaver vil bl.a. være:

  • udvælgelse af selskaber/koncerner til kontrol
  • vurdering og revision af internationale koncerners transfer pricing-forhold
  • udarbejdelse af sagsfremstillinger og afgørelser i transfer pricing-sager.


I sagsforløbet arbejder vi som udgangspunkt sammen i mindre teams, hvor I ofte er to kollegaer på samme opgave. Du får en bred kontaktflade og vil samarbejde omkring transfer pricing-spørgsmål med både interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Skattestyrelsen i Danmark samt rådgivere og skatteansvarlige for selskaberne i landet.
Det er vigtigt, at du kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger og kan kommunikere tydeligt både mundtligt og skriftligt. Jobbet er i høj grad præget af ansvar og faglig tyngde.

Robust, nysgerrig og teoretisk velfunderet
Vi forestiller os, at du har praktisk erfaring med transfer pricing fra en rådgivningsvirksomhed, in-house skatteafdeling eller lignende. Typisk vil du have en uddannelse som cand. merc. aud., cand. merc. fir. eller lignende.
Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • kan arbejde struktureret samt skabe overblik over komplekse problemstillinger 
  • har en god talforståelse og kan formidle klart og præcist med fokus på modtageren
  • er en holdspiller og samtidig kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvaret for egne opgaver  
  • deltager aktivt i sparring med kollegaer både inden og uden for afdelingen og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
  • Har viden om det grønlandske samfund og indsigt i erhvervsstruktur, virksomheder mv.
  • Du behersker grønlandsk, dansk og særligt engelsk i tale og skrift.

Skattestyrelsen - din nye arbejdsplads     
Du vil være ansat i vores revisionskontor, et af flere kontorer i Skattestyrelsen. Kontoret har i dag 12 dygtige medarbejdere. Revisionskontoret udgør sammen med kontrolkontoret fagområdet Skatter og Kontrol i Skattestyrelsen.
Vi løser opgaver i et tæt indbyrdes samarbejde. Vi har et godt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og respekt for forskellighed både fagligt og personligt. Vi er en enhed hvor samarbejde, trivsel og gensidig respekt sættes højt.

Ansøgning og kontakt     
Send din ansøgning, cv, uddannelsespapirer samt yderligere relevant materiale via linket "Søg stillingen" senest 15. juli 2021. Der indkaldes til samtaler løbende. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. 

Du skal have en ren straffeattest, medsend derfor udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan gratis indhentes hos den lokale politimyndighed eller på sullissivik.gl

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte styrelseschef Kim Neumann Nielsen på telefon +299 346531 eller knn@nanoq.gl.  

Du bliver ansat i Skattestyrelsen i Grønland. Dit arbejdssted aftales med Skattestyrelsen i Grønland.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning