Gå til hovedindhold
143

Dette jobopslag er udløbet

Udvikling af råstofindustrien – fuldmægtig eller specialkonsulent

Vil du være med til at sikre Grønlands samfund og være med til at videreudvikle råstofindustrien i Grønland? Råstofstyrelsen under Departementet for Råstoffer søger netop nu en dygtig kollega som kan varetage sagsbehandlingen af mineraltilladelser samt bidrage til at håndtere vurderinger om maksimering af det samfundsmæssige ”afkast” ved råstofaktiviteter.
 
Råstofstyrelsen
Grønland oplever en fortsat positiv udvikling hvad angår efterforskning og udnyttelse af mineraler. Råstofstyrelsen spiller en nøglerolle i denne udvikling – både som myndighed hvor vi varetager sagsbehandlingen af alle typer af mineraltilladelser og i den internationale profilering og markedsføring af landets råstofpotentiale. Den fortsat store interesse for råstofpotentialet betyder nye og stadig flere større opgaver.
 
Råstofstyrelsen er en spændende arbejdsplads i hastig udvikling. Råstofstyrelsen består af to afdelinger, Afdelingen for Teknik og Tilsyn samt Licensafdelingen. Du vil blive placeret i Licensafdelingen, hvor dine kollegaer alle har en bred samfundsvidenskabelig baggrund. Vores hverdag er præget af en positiv omgangstone og korte kommandoveje, hvor der er plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Vi arbejder tæt sammen internt og har en bred kontaktflade til andre myndigheder og mange forskellige faggrupper, herunder geologer, jurister og økonomer.

Du kan læse mere om Råstofstyrelsen på vores hjemmeside www.govmin.gl.
 
Stillingen
Vi søger en kollega som både ønsker at arbejde med driftsopgaver i form af sagsbehandling af mineraltilladelser samt vil bidrage til at udvikle vurderinger af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) samt samarbejdsaftaler (Impact Benefit Agreement) for mineprojekter.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Sagsbehandling af mineraltilladelser, herunder tæt kontakt med selskaber
 • Vejlede selskaber ved udarbejdelse af samfundsmæssige konsekvensanalyser
 • Forberedelse og gennemførsel af høringsprocesser og borgermøder
 • Ajourføring af retningslinjer for samarbejdsaftaler
 • Deltagelse i udarbejdelse og forhandling af samarbejdsaftaler mellem råstofselskaber, kommune og Grønlands Selvstyre
 • Opfølgning på indgåede samarbejdsaftaler

Profil
Vi søger en person med kendskab til grønlandske samfundsforhold og gerne råstofsektoren, og vil især lægge vægt på:

 • relevant videregående uddannelse på kandidatniveau
 • gode evner i forhold til udviklings- og projektorienteret arbejde, herunder at favne fagligt bredt og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • lyst og evne til at samarbejde med forskellige faggrupper
 • gode engelskkundskaber
 • evnen til både at samarbejde og arbejde selvstændigt
 • ansøgere, der er dobbeltsprogede (grønlandsk/dansk), men det er ikke et krav


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

En ansøger med flere års erfaring med ovenstående krav specifik indenfor socioøkonomiske emner vil efter vurdering kunne tilbydes specialkonsulenttillæg.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er afdelingschef i Departementet for Råstoffer, Pætur Niclasen på telefon (+299) 34 68 31, e-mail: pjni@nanoq.gl eller Specialkonsulent i Licensafdelingen, Samuel Bjørnshauge på telefon (+299) 34 68 34, e-mail: sabj@nanoq.gl.

Samtaler afholdes løbende.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning