Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Børn og Familiecenter i Tasiilaq søger behandlingsleder / Job nr. 249/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret behandlingsleder i Børn & Familiecenter Tasiilaq.

Behandling af udsatte familier med psykiske og sociale problemer samt indsats inden for det sociale område er pålagt Børn & Familiecentret i Tasiilaq. Vores primære opgave i Kommuneqarfik Sermersooq er forebyggelsen inden for omsorgssvigt blandt børn. Vi arbejder under fastlagte retningslinjer, herigennem inkluderet af enkelte udsatte familier, hvor deres ressourcer og muligheder bliver sat i centrum.  
Afdelingen består p.t. af 7 medarbejdere fordelt på 1 behandlingsleder, 1 psykolog, 1 psykoterapeut og 4 familievejledere.
Stillingen er på fuldtidsstilling, har reference til fagchef i Tasiilaq.

Arbejdsområder

 • Ansvarshavende i forhold til forbedring af familiers livskvalitet, behandling og i forhold til socialpædagogiske tiltag, som er blevet indstillet til Børne- og Familiecentret i Tasiilaq
 • Sikring af behandlingslederens og den faglige leders samarbejde i forhold til videreudvikling af socialpædagogiske tiltag og i forhold til samarbejdspartnere
 • Koordinering og fordeling af opgaver
 • Sparring vedrørende dagens opgaver mellem personalet
 • Sikring af kvaliteten af familiebehandlernes arbejde, herunder ansvarshavende i forhold til rapportering og opdatering af klienternes journaler
 • Deltagelse ved drøftelse af behandling af sager samt rapportering og undersøgelser af de indstillede sager til Børne- og Familiecenteret 

Din profil
Vi forventer, at nedenstående beskriver dig og din baggrund:

 • Du er uddannet socialpædagog eller anden tilsvarende uddannelse
 • Du har erfaring - gerne i Grønland - som familiebehandler 
 • Du er som enkelt person og fagligt interesseret og vil gøre en forskel
 • Du er god til at organisere opgaver, er god til koordinering, er god til at planlægge og er god til opfølgning af sager
 • Du er god til skrivning
 • Du er positiv indstillet og er god til arbejdet med henblik på at få gode resultater
 • Du er god til at tale med folk af forskellige baggrunde og er villig til at tale med dem om deres status samt er god til at hjælpe med at ændre deres vaner
 • Du er åben og venlig
 • Du er motiveret til at arbejde på en arbejdsplads, der er i udvikling
 • Tosprogede (grønlandsk/dansk) ansøgere foretrækkes 

Vi tilbyder
Et spændende udfordrende arbejde med forskellige målsætninger.

 • En arbejdsplads med virkelige gode vilkår
 • Dygtige kollegaer
 • Læring med kontrol
 • Gode muligheder for ledelsesmæssig og personlig udvikling
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 249/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 23. juni 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Nielsine Petersen
Telefon: +299 367795
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning