Gå til hovedindhold
156

Dette jobopslag er udløbet

Borgmestersekretær i Kommuneqarfik Sermersooq / Genopslag / Job nr. 335/21

Vil du have et unikt indblik i den politiske proces i landets største kommune? Vil du være en nøglemedarbejder for borgmesteren såvel som for resten af kommunen? Så er du måske den vi søger til Ledelsessekretariatet.

I det daglige vil du som borgmestersekretær være tæt på de politiske beslutninger og derfor følge nøje med i den politiske proces på Rådhuset. Som medarbejder i Ledelsessekretariatet skal du holde af et arbejdsmiljø, hvor tingene indimellem går stærkt og opgaver skal løses under tidspres. Du skal kunne arbejde i et politisk miljø med mange forskellige typer mennesker, og hvor et projekt kan ændre form og indhold hen ad vejen. Du skal også være fleksibel, da opgaverne nogle gange skal færdiggøres uden for almindelig arbejdstid. Der er rejseaktivitet knyttet til stillingen.

Stillingens indhold:
Borgmestersekretærens opgaver fastlægges i nærmere samarbejde med Borgmesteren og ledelsen for ledelsessekretariatet, og omfatter blandt andet følgende opgaver:

 • Sikre borgmesteren den bedst mulig service og betjening.
 • Ledsagelse af Borgmesteren til møder og arrangementer i og uden for kommunen.
 • Koordinere opgaver, henvendelser og besvarelser.
 • Planlægning og opfølgning på Borgmesterens møder, arrangementer og tjenesterejser.
 • Tilrettelæggelse og styring af borgmesterens kalender.
 • Borgmestersekretæren skal være indstillet på at indgå i løsning af sekretariatets øvrige opgaver, når vedkommende ikke er beskæftiget med opgaver for borgmesteren.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse, enten på bachelor eller kandidatniveau.
 • Har god dømmekraft og situationsfornemmelse samt et godt blik for den politiske dagsorden. Du vil træde ind i en spændende, men omskiftelig hverdag, og det er derfor vigtigt, at du kan bevare roen i pressede situationer.
 • Har stærke samarbejdsevner, en veludviklet evne til nytænkning, og at du trives med stort ansvar i opgaveløsningen.
 • Kan strukturere, prioritere og skabe overblik i en hverdag med mange forskellige opgaver.
 • Har flair for at formidle budskaber kort og præcist.
 • Har flair for SoMe
 • Er grundig og har sans for detaljen.
 • Er fleksibel, tilgængelig og har en positiv indstilling
 • Behersker grønlandsk og dansk, i såvel skrift og tale.

Vi tilbyder
Ledelsessekretariatet i Kommuneqarfik Sermersooq er en attraktiv og professionel arbejdsplads med højt ambitionsniveau, som lige nu er midt i en spændende udvikling. Vi tilbyder en afvekslende og fagligt udfordrende dagligdag samt dygtige og engagerede kollegaer.

Vi ønsker at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og at tilbyde vores medarbejdere gode karrieremuligheder. Du vil få en varieret hverdag tæt på de politiske beslutninger, hvor der er fokus på – ofte med kort frist – at levere løsninger, der står på et solidt fagligt, juridisk og økonomisk grundlag. Vi bakker hinanden op for at opnå de bedste resultater.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AC eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 335/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 1.juli 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Maritha Eugenius
Telefon: +299 367014
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning