Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Integreret institution Paarsisoq søger en støtteperson / job nr. 312/21

Du skal være støtteperson til et handicappet barn og arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Paarsisoq er en integreret daginstitution, der er beliggende på vejen til bydelen radiofjeldet.

I Paarsisoq er der plads til 90 børn, i vuggestuen er der plads til 12 børn i 3 stuer, i Paarsisoq er børnene fordelt i lokalerne således, de yngste og de mellemste børn er placeret i 2 lokaler, det tredje lokale bruges som forberedelseslokale for omkring 2 årige børn, der snart flytter til børnehaven.

I børnehaven er der plads til 18 børn i 3 lokaler, i 2 lokaler er børnene fordelt ligeligt, 1 lokale bruges til skoleklare børn.

Paarsisoq er beliggende tæt på byen, den blev taget i brug som børnehave i 1969, senere blev den udvidet med vuggestue.

Personalet er normeret til 22; en leder, en souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 barne/socialhjælpere, 6 medhjælpere, 1 kok, køkkenassistent og rengøringsdame.

I børnehaven Paarsisoq bliver arbejdet foretaget i henhold til "meeqqerivitsialak" modellen, i Paarsisoq lægger vi vægt på at have barnet i centrum, sund grænsesætning, tydelige og forståelige beslutninger for børn og der føres dialog med børnene, om hvad de evt. har lyst til at lave.

I Paarsisoq er det vigtigt, at alle brugere laver aktiviteter der er sunde og udviklende.

Vores værdisæt i ”Paarsisoq” er følgende:

 • Anerkendende pædagogik
 • At bruge naturen som pædagogisk redskab
 • Mangfoldighed skal respekteres og børn skal støttes på en respektabel måde
 • Skabe trygge rammer omkring børnene i deres udvikling.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage medansvar og være med til præge hverdagen i institutionen
 • En arbejdsplads hvor medarbejderne respekterer hinanden og arbejder godt sammen
 • Mulighed for kurser og uddannelse
 • Engagerede forældre og nysgerrige børn.

Fagligt forventer vi at du:

 • At du er uddannet pædagog eller socialhjælper, men det er ikke et krav
 • Kan udarbejde rapport to gange om året
 • Kan arbejde i henhold til handleplan
 • At du er dynamisk og ansvarlig
 • At du kan deltage i diskussioner omkring arbejdspladsen i pædagogisk øjemed
 • At du er innovativ og kan lide, at deltage pædagogiske aktiviteter med børnene.
 • At du er imødekommende både for børn, forældre og kollegaer
 • At du er stabil og har et godt kendskab til omgivelserne

Daginstitutionsafdelingen tilbyder kurser der er tilpasset til institutioner og ledere.

For mere information kontaktes lederen Aani Barlaj telefon: 36 67 60 e-mail anba@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 321/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. juni 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Aani Barlaj
Telefon: +299 366760
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning