Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Ungecenteret søger 3 pædagoger / Job nr. 305/21

I forbindelse med udvidelse af ungecenterets tilbud har vi behov for flere medarbejder.

Ungecenteret søger derfor:

 • 3 pædagoger for værestedet

Stillinger er i Nuuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Stillingernes indhold:
Vores pædagoger kommer til at arbejde i nyoprettet værested,  hvor de har ansvar for modtagelse af unge som henvender sig til værestedet; at skab tryghed og videreformidle deres henvendelser til de rette instanser. trivsel.

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere resultater. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus.

Værestedet åbningstider er alle ugens dage mellem18:00 – 08:00 og i weekender døgn rund.

Vi forestiller os at:

 • Er uddannet pædagog.
 • Du har et kendskab og erfaring til børn og unge der har udfordringer og har det svært.
 • Du er åben for at videreudvikle dig såvel faglig som personlig.
 • Du har lyst at arbejde i en tværfaglig team.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er venlig, stabil, robust og rummelig.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt, både på grønlandsk og dansk.
 • Arbejder ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Er god til teamsamarbejde.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling og bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen.
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret.
 • Evner til at opbygge relation med unge mennesker.
 • Evner til at skabe tillid hos den unge.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 305/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 18. Juni 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecile Jeremiassen
Telefon: +299 366929
Mobil: +299 274112
Lykke Borg Nielsen
Telefon: +299 367261
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning