Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

Chef for MI Tasiilaq under Forvaltning for Børn og Familie, i varig / Genopslag / Job nr. 281/21

Er du socialrådgiver med ledererfaring, og brænder du for børne- og familieområdet? Har du mod på at spille en hovedrolle i en ny faglig organisering?  Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig fælles MI chef til myndigheds-og behandlingsområdet i Tasiilaq i varig.

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” sætter kursen for de næste fire års udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og familier. Et af de vigtigste mål for dette arbejde er rettidig og korrekt sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning. Samtidig med skal der til stadighed udvikles forebyggende-og behandlingstiltag både for børn og familier.

Børne- og familieområdet nyder stor politisk og offentlig bevågenhed. Det er derfor helt nødvendigt at du kan trives under det pres, som stor bevågenhed indebærer. Desuden skal du kunne håndtere en hverdag med tallige udfordringer og mange akutte problemstillinger. Du skal derfor både være robust og være drevet af et stærkt engagement, ligesom du skal være indstillet på at påtage dig et stort ansvar.

Organisatorisk vil du være placeret i forvaltningen for børn og familier, Børne- og Familieafdelingen Tasiilaq, og du vil referere dels til Områdechefen i Tasiilaq samt fagcheferne for myndighed og forebyggelses-og behandlingsafdelingen. Du vil blive del af kommunens ledergruppe og kollega til andre ledere i Tasiilaq og MI´s ledelsesgruppe.

Stillingen er ledig til besættelse pr 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale.

Vi forventer en ansøger med:

 1. Lederuddannelse og ledelseserfaring, herunder ledelse i en politisk styret organisation
 2. Uddannelse som Socialrådgiver, Socialt arbejder med lederuddannelse og gerne en behandlingsmæssig efteruddannelse.
 3. Faglig indsigt i det socialfaglige, pædagogiske og behandlingsfaglige område.
 4. Indsigt i de forskellige behandlingsmetoder, således at der kan visiteres til det rette behandlingstilbud
 5. Dokumenteret kompetence til at varetage udvikling og drift af et stort og komplekst ledelsesområde;
 6. Kompetence til at lede gennem ledere og derved skabe bæredygtige forandringer på sit ledelsesområde
 7. Evne til at koordinere forskellige faggrupper og få dem til at samarbejde
 8. Kompetence inden for distanceledelse
 9. Vilje og evne til at udvikle eget lederskab
 10. Vilje og evne til at arbejde loyalt, dedikeret og målrettet for at fremme de højtprioriterede politiske og administrative målsætninger på børne- og familieområdet
 11. Robust, arbejdsom og handlekraftig
 12. Strategisk tænkende og med personlig integritet og gennemslagskraft
 13. Løsningsorienteret og udviklingsminded
 14. Respektfuld og anerkendende tilgang til medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.

Kendskab til grønlandske samfundsforhold og det grønlandske sprog er en stor fordel.

Dine daglige opgaver, sammen med teamleder og behandlingsleder vil være:

Teamleder for myndighedsområdet med socialrådgivere, sagsbehandlere og familieplejekonsulenter, samt sekræter. Behandlingsleder for Børn og Familiecentret, med familievejlederne, Ungerådgiverne og andre medarbejdere, ansvarlig for:

 • Koordinering af børnerejsehold
 • Familierådgivning
 • Familiehandling i BFC
 • Unge rådgivere
 • Behandling Familielejlighederne
 • Unge mødre hjem
 • Krisecenter

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende og afvekslende arbejde med mange udfordringer og stor indflydelse.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.

Straffe- og børneattest: Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og forhandlingsberettiget organisation.

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning: Ansøgning mærket med Job nr. 281/21, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du: Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 10. Juni 2021
Tiltrædelse: 1. juli 2021 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning