Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

TEAMLEDER TIL QAANAAQ

Vi søger en erfaren teamleder, som kan tage ansvar for driften af Nukissiorfiits el, vand- og varmeforsyning i Qaanaaq og dens 3 bygder. Der er tale om en udfordrende lederstilling i en landsdækkende virksomhed med høj teknisk faglighed og et stort samfundsansvar. Nukissiorfiit er midt i en spændende udvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Herunder er videreudvikling og optimering af den energiforsyning sammen med drikkevandsforsyningen centrale omdrejningspunkter med ambitiøse målsætninger og udfordrende rammebetingelser.

 

Jobbet:

Stillingen refererer til chefen for Distrikt Avannaa, og du indgår i distriktets ledergruppe.

Driftsansvarlig teamleder i Qaanaaq har personaleansvar for 14 medarbejdere fordelt på Qaanaaq og bygder, og dine hovedopgaver vil bl.a. omfatte:

 

 • Overordnet koordineringsansvar for el, vand og varme produktion og distribution.
 • Driftsplanlægning og opfølgning med rapportering af drifts- og vedligeholdelsesdata.
 • Drift og vedligeholdelse af Nukissiorfiit bygninger og anlæg i Qaanaaq, samt støtte til øvrige byer og bygder i distriktet.
 • Ansvarlig for indkøb til drift og lager i Qaanaaq.
 • Kompetenceudvikling af dine medarbejdere og tilsyn med produktionsfaciliteter under dit ansvarsområde.
 • Planlægning og projektering i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere af anlægsopgaver og tilsyn i udførelsesfasen.
 • Budgetlægning og- opfølgning i samarbejde med distriktschefen.
 • Ad hoc opgaver.

 

Afhængig af dine kompetencer har du mulighed for at sætte dit præg på stillingens indhold.  

 

Vi søger en kollega, der har:

 • En relevant teknisk uddannelsesbaggrund, f. eks. som elektriker, elinstallatør, maskinmester eller lignende med erfaring inden for drift og vedligehold af tekniske anlæg.
 • Er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk både mundtligt og skriftligt.
 • Kendskab til SRO-anlæg samt drift og vedligeholdelse af elnet.
 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning, er administrativ stærk og har økonomisk forståelse.
 • Gode IT kundskaber.
 • Arbejder selvstændigt og målbevidst også i team.
 • Gerne har ledelseserfaring.
 • Gerne indsigt i det Grønlandske forhold.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende job med faglige og personlige udfordringer.
 • En målrettet introduktion og indføring i arbejdsopgaverne.
 • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø.
 • En dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Tiltrædelse den 01. juli 2021 eller snarest muligt.

 

For yderligere information om Nukissiorfiit se: www.nukissiorfiit.gl

 

Vil du vide mere?
Yderligere spørgsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til Distriktschefen for Avannaa Ole Karl Poulsen, Tlf. +299 52 54 04, mail: olpo@nukissiorfiit.gl. Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Om Nukissiorfiit
Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2019 var 72 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for 100 % vedvarende energi. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle 400 ansatte. Vi er nemlig blandt de virksomheder i Grønland og Danmark med højest medarbejdertilfredshed. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 25. juni 2021

SØG DENNE STILLING