Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Dr. Ingrids børnehave i Tasiilaq søger en Souschef/Pædagog / Genopslag / job nr. 291/21

Dr. Ingrids Børnehave – Tasiilaq har nomering på 40 børn i alderen 3 – 6 år.

Ud over nomering på 3 personaler på hver stue, som bliver som bliver souschef, pædagog og Barne-socialmedhjælper og medhjælper, bliver der ansat en køkkenassistent og én rengøringsassistent så personalesammensætningen bliver på 9.  Børnhaven Dr. Ingrid har inatsit- / lov nr. 16 af 03.dec. 2012 som baggrund.

Dr. Ingrids Børnehaven har åben mandag til fredag fra kl. 07.00 – 17.00

Stillingen til Souschef har opgaver der i tæt samarbejde med lederen, og skal kunne arbejde selvstændigt i områder som:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed.
 • At der gives plads til børnenes udfoldelse og initiativ.
 • respektfuldt samarbejde, med barnets forældre eller omsorgspersoner.
 • At forebygge trygt opvækst og trivsel.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, med erfaring og fokus på det faglige.
 • Har viden om, og lyst til at arbejde med tilknytning.
 • Har lyst til at skabe kreative miljøer ud fra faste temaer og børnenes fantasi og behov.
 • Er ansvarlig
 • Har overblik over børnene på egen stue, og vil træde til hvor i huset der er brug for hjælp.
 • Vil samarbejde på tværs i huset.
 • Har lyst til at være ude med børn, dels på legepladsen, men også på eventyr i omgivende natur.
 • Vil videregive af din viden og erfaring
 • Dobbeltsproget (dansk grønlandsk) er en fordel, men ikke et krav

Dr. Ingrids Børnehave-Tasiilaq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, med lavt personalefravær.   

Relevante efteruddannelser kan være en fordel.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til:

Vuggestueleder: Elisabeth Kunak, 36 78 21  e-mail: ekbe@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 291/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 11. juni 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Elisabeth Kunak
Telefon: +299 36 78 21
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning