Gå til hovedindhold
176

Dette jobopslag er udløbet

Afdeling for Børn og Familie søger en Ungerådgiver / job nr. 286/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en Ungerådgiver til Ungecenterets behandlingsafdeling i Nuuk.  

Behandlingsafdelingen er en dagtilbud for børn og unge i alder 6 – 14 år som har været udsat for alvorlige traumatiske oplevelser og har behov for hjælp til at bearbejde disse oplevelser til at kunne komme videre i livet.  

Stillingens indhold:
Som ungerådgiver har du medansvar for barnets trivsel, behandling og udvikling. Du skal derfor varetage forskelligartet opgaver, herunder:

 • Medansvar for planlægning af arbejdet og pædagogiske aktiviteter i overenstemmelse med det enkelte barns behandlingsplan og i samarbejde med behandlingslederen. 
 • Ansvar for almindelige daglige aktiviteter i huset.
 • Deltage i personalemøder og møder med sagsbehandler, skolen og andre samarbejdspartner.
 • Lektiehjælp.
 • Udarbejde statusrapport og evaluering.
 • Planlæge og deltage i kolonier, projekter, mv.

Vi forestiller os at:

 • Du har erfaring i arbejdet med børn og unge der har udfordringer og har det svært.
 • Du har gennemført relevante uddannelser eller kurser.   
 • Du har kendskab til børn der har været udsat for omsorgssvigt eller andre traumer.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er stabil, sportiv, robust, aktivt, rummelig og handlekraftig
 • Kan beholde et godt humør, også i en krævende og udfordrende hverdag.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Er villig og dygtig til at arbejdet i team.
 • Udviser fleksibilitet og bidrager aktivt i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner til at arbejde fokuseret og struktureret.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar, samt mulighed for at videreuddanne sig gennem relevante kurser. Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) og ansøger med kørekort foretrækkes. Stillingen er en fuldtidsstilling.     Der vil blive indhentet både straffeattest og børneattest. Du kan finde flere oplysninger om os på: www.sermersooq.gl 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 286/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 

 

Ansøgningsfrist: 11. juni 2021
Tiltrædelse: 1. juli eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecile Jeremiassen
Telefon: +299 366929
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning