Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Integreret institution Tikiusaaq søger en afdelingsleder / Job nr. 284/21

Integreret institution Tikiusaaq søger en afdelingsleder.

Institutionen er ny oprettet og indflyttet 4/1-21. Eget af Kommuneqarfik Sermersooq og har skønne omgivelser og ligger ved fodboldbanen/stadionet og ved naturen.

Til dagligt er institutionen åben fra kl. 7:00-17:00

Integreret institution Tikiusaaq er normeret til 96 børn, fordelt i 2 afdelinger. 36 børn i vuggestueafdelingen,delt i 3 stuer og 60 børn i børnehave afdelingen, delt i 3 stuer.

Personalenormeringen er på 22: leder, souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 barne-socialhjælpere, 6 medhjælpere, køkkenassistent, rengøringsassistent, køkken/rengøring medhjælper.

Vi forventer:

  • Er uddannet socialpædagog/pædagog
  • Være med til at opbygge trygt fundament for brugere i den nye institution
  • Er livsglad og åben
  • Stabil og kreativ
  • Har erfaring med at samarbejde tværs stuerne
  • Har overblik også i stressede situationer

Vi kan tilbyde:

  • Ny institution med god atmosfære
  • Som har anerkendende tilgang
  • Vi vægter åbenhed
  • Personlig som fagligt udvikling

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 284/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 11. juni 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Elisabeth Sikemsen
Telefon: +299 366720
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning