Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en projektleder til kurser og efteruddannelse

Brænder du for kompetenceudvikling og projektledelse, hvor du får ansvar for at gøre en forskel for ansatte på børne- og ungeområdet? Vil du være med til at koordinere arbejdet med kurser og gøre dem let tilgængelige via vores online portal for kompetenceudvikling? Kan du skabe overblik, fremdrift og koordinere tiltag mellem mange forskellige aktører i et alsidigt udviklingsprojekt? Så er du måske vores nye projektleder.
 
Om stillingen
Naalakkersuisut og den danske regering er gået sammen i et fælles tværgående arbejde om at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. Samarbejdet omfatter 16 initiativer, hvoraf denne stilling er knyttet op på initiativ nr. 7. Formålet er at give kommunerne et overblik over opkvalificerings- og kompetenceudviklingstilbud på det sociale børne- og ungeområde og sikre, at tilbuddene imødekommer kommunernes behov. Ved integrering i Selvstyrets kursusportal skal det blive nemmere for kommunerne at hente information og booke kurser. Målet er endvidere, at der skabes en bedre sammenhæng mellem kurser og uddannelser, og der arbejdes på at give ansatte med realkompetenceprofiler en uddannelse.

Vi søger en engageret og struktureret projektleder, som er en udpræget teamplayer, der er klar til at koordinere og udvikle indhold og overblik til kursusportalen, og indgå i tværinstitutionelle samarbejder i tæt samarbejde med vores projektmedarbejder. For at sikre et kompetenceløft  af ansatte på børne- og ungeområdet, vil der være et tæt samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner og relevante departementer. For at passe til jobbet skal du derfor trives med en veksling mellem udvikling og drift, overblik og resultater, og du skal kunne arbejde proaktivt, kritisk, analytisk og som en god sparringspartner i teamet. Initiativet ligger i Socialstyrelsens sekretariat, med nærmeste reference til Sekretariatschefen, som arbejder for at oprette og optimere Socialstyrelsens processer og værktøjer internt og eksternt.
 
Dine opgaver vil sammen med projektmedarbejderen blandt andet omfatte at:

 • organisere relevante kompetenceudviklingsforløb til ansatte på børne- og ungeområdet i samarbejde med Socialstyrelsens andre afdelinger, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne
 • sikre bedre sammenhæng mellem behov for kompetenceudvikling og kursustilbud
 • sikre indsatsens mål, kvalitet, dokumentation og koordinering i projektets mange snitflader
 • være tovholder og kontaktperson på udvalg og arbejdsgrupper på kursus- og uddannelsesområdet
 • udvikle projektet på en måde, så resultaterne er realistiske og kommer flest mulige til gavn inden for de økonomiske rammer
 • tilrettelægge og gennemføre workshops til behovsafdækning i kommunerne
 • producere skriftligt materiale til fx statusnotater, kursusportal og information om projektet

Vi forventer, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse
 • har erfaring med projektarbejde og gerne fra en politisk styret organisation
 • har kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur
 • har veludviklet forståelse for kompetenceudvikling af ansatte og uddannelsessektoren
 • har stærke kommunikationsevner og forstår at lytte og tale med mennesker fra forskellige fagområder
 • kan arbejde i organisationsrammer, som er under udvikling og være omstillingsparat
 • kan trives med at arbejde under de politiske beslutningslag som har indflydelse på dine arbejdsopgaver.
 • kan arbejde intensivt op til deadlines for statusnotater og andre leverancer

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du behersker grønlandsk og dansk, og har kendskab til Selvstyret og den grønlandske uddannelsessektor.
 
Til gengæld får du:

 • en alsidig og udadvendt funktion med variation inden for et område med stor bevågenhed
 • en udviklingsorienteret stilling, hvor du indgår i en stor politisk indsats, som har fastlagte mål, deadlines og referenceforhold
 • del i et udviklende arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • et tæt samarbejde med projektmedarbejderen, der prioriterer et konstruktivt projektteam
 • en leder, der har tillid til din faglighed og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammerLøn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. For en kandidat med de rette kvalifikationer, kan stillingen som specialkonsulent tilbydes. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2023, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Under Departementet for Børn, Unge, Familier og Justistområdet er Socialstyrelsen delt i følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet, hvor denne stilling er tilknyttet.

Bolig
Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på stillingen og skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest når projektet ophører.

Ansættelsestidspunkt
1. august 2021 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgningsfristen er onsdag d. 10. juni 2021 kl. 12.00 (GL tid).
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 14/6 og tirsdag d. 15/6.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Sheila Flyckt Steen, tlf: +299 54 66 66.

For yderligere information om Grønland og Selvstyret, se selvstyrets hjemmeside og Socialstyrelsens hjemmeside.  
For detaljer om det dansk-grønlandske samarbejde, se nyheden om indsatsen her og rapport med de 16 anbefalinger

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning