Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Handicaptalsmand

 2017 fik Grønland sin første handicaptalsmand, og handicaptalsmandsinstitution.
Tilioq blev etableret og indviet i begyndelsen af 2018. Handicaptalsmanden har til formål at fremme rettigheder og levevilkår for personer med handicap i Grønland.

Stillingen som handicaptalsmand er åremålsbeskikket for en periode på 3 år med mulighed for at forlænge yderligere en periode.

Handicaptalsmanden er den synlige frontfigur i rettighedsinstitutionen Tilioq, der også omfatter et sekretariat. Handicaptalsmanden er øverste leder i institutionen.

Udgangspunktet for arbejdet er at skabe fokus og fremme viden om personer med handicaps vilkår og rettigheder med afsæt i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Handicaptalsmandsinstitutionen er placeret i Sisimiut.

Stillingen som Handicaptalsmand repræsenterer en unik mulighed for at præge udviklingen og udleve et personligt og fagligt engagement i vilkår og rettigheder for personer med handicap.

Handicaptalsmandens centrale opgaver er at:

 • Sætte vilkår og rettigheder for personer med handicap til debat, tale deres sag og give personer med handicap og deres pårørende en stemme i debatten
 • Yde råd og vejledning til børn og voksne med handicap samt deres pårørende om rettigheder og klageadgang
 • Yde råd og vejledning til myndigheder, institutioner, organisationer og privatpersoner om vilkår og rettigheder for personer med handicap
 • Vurdere de forhold, personer med handicap lever under, ud fra bestemmelserne i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
 • Påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, der influerer på vilkår og muligheder for personer med handicap
 • Komme med forslag til tiltag til at fremme retssikkerheden for personer med handicap
 • Sikre indsamling, udvikling og formidling af viden om vilkårene for personer med handicap

Handicaptalsmanden er politisk uafhængig og kan udtale sig frit i spørgsmål om vilkår og rettigheder for personer med handicap i hele samfundet.

I loven er der skabt brede rammer for, at handicaptalsmanden har adgang til information, der sikrer forudsætninger for at vurdere den politiske, administrative og faglige praksis på handicapområdet.

Ansøgere til stillingen som handicaptalsmand forventes at:

 • have relevant uddannelse og erfaring i relation til stillingsbeskrivelsen
 • have veludviklede kommunikationsevner, herunder evne til at tale med mange forskellige mennesker
 • have erfaring med strategisk ledelse og samarbejde
 • besidde stor selvstændighed, fleksibilitet og engagement
 • besidde høj ansvarsbevidsthed og arbejdsmoral
 • have gode sproglige kompetencer på grønlandsk, dansk/et nordisk sprog og engelsk
 • være kreativ, imødekommende og nysgerrig
 • En fordel med erfaring i at arbejde i offentlig administration

Stillingen som handicaptalsmand er åremålsbeskikket for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere en periode.

Vi opfordrer alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, race, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Der må forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning