Gå til hovedindhold
154

Dette jobopslag er udløbet

Landslægeembedet søger en akademisk medarbejder med systematisk sans og sundhedsfaglig interesse

Landslægeembedet varetager en række myndighedsopgaver inden for sundhedsområdet, og søger nu en fagligt stærk akademisk medarbejder til at varetage spændende og udfordrende opgaver inden for to af vores arbejdsområder – strålebeskyttelse og klageadgang på sundhedsområdet.

Strålebeskyttelsesområdet omfatter en række opgaver med implementering og udvikling af Strålebeskyttelsesloven som omfatter brug af ioniserende stråling, registrering og tilsyn med radioaktive kilder og røntgenudstyr i uddannelses- og forskningssektoren, sundhedsvæsenet og industrien. En af opgaverne består i at udvikle Landslægeembedets samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelses eksperter på området.
Opgaverne på klagesagsområdet består i indledende sagsbehandling af sundhedsfaglige klager samt udvikling af en samlet sekretariatsfunktion på området. Sekretariatsfunktioner er et led i en større udvikling af klageadgangen på sundhedsområdet. Målsætningen er at samle borgernes adgang til at klage over Sundhedsvæsenets service, behandling samt anmode om erstatning, ét sted.

Ud over de to hovedarbejdsområder vil den nye medarbejder også skulle deltage i øvrige, fælles opgaver ved Landslægeembedet, herunder besvarelse af forespørgsler fra borgere og myndigheder, udarbejdelse af analyser om sundhedsfaglige forhold og sagsbehandling i tilsynssager.

Landslægeembedet er Grønlands sundhedsmyndighed. Opgaverne i enheden omfatter rådgivningsopgaver, tilsynsopgaver, klagesagsbehandling, strålehygiejne, opgaver vedrørende smitsomme sygdomme og sager vedrørende miljømedicin og retsmedicin.
Vi er en lille arbejdsplads, som aktuelt har fem faste medarbejdere.

Vi tilbyder

 • et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver.
 • at blive en del af et lille, men meget aktivt fagligt miljø.
 • en arbejdsplads, hvor faglighed og et godt socialt arbejdsmiljø bliver vægtet højt.

Vi forventer at du har

 • en relevant videregående uddannelse, f.eks. inden for folkesundhedsvidenskab, samfundsvidenskab eller jura. Erfaring med sundhedssektoren er ikke et krav, men betragtes som en fordel.
 • erfaring med sagsbehandling i den offentlige sektor.
 • du er god til at arbejde projektorienteret i et lille tværfagligt miljø
 • evnen og lysten til både at arbejde selvstændigt og i team.
 • er struktureret og har sans for orden, logistik og systematik.
 • kan kommunikere skriftligt på et højt niveau.
 • har en stærk kvalitetsbevidsthed og ansvarsfølelse for løsning af opgaverne.
 • har kendskab til grønlandske samfundsforhold og det grønlandske sprog.


Der vil for den rette ansøger med dokumenterbare kompetencer samt relevant anciennitet kunne forhandles ansættelse som specialkonsulent. Der vil for en kandidat med en uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske kunne ske ansættelse efter sygeplejerske-overenskomsten.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Landslæge Henrik L. Hansen på tlf. +299 55 35 61 eller mail henh@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning