Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

Sekretariatschef

Ved Oqaasileriffik/Grønlands Sprogsekretariat i Nuuk er stillingen som sekretariatschef ledig til besættelse pr. 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale.

I sekretariatet er der 8 AC stillinger, et antal studentermedhjælpere, samt et antal projektansatte.

Sekretariatschefen har det faglige og økonomiske ansvar for institutionen, som referer til ressortområdet for kultur. Lovgrundlag for sekretariatets arbejde er Inatsisartutlov om Grønlands Sprognævn og Inatsisartutlov om Grønlands Stednavnenævn.

Sekretariatet har til opgave at

 • Varetage sekretariatsfunktionen for Oqaasiliortut/Grønlands Sprognævn og Nunat Aqqinik Aalajangiisartut/Grønlands Stednavnenævn
 • Udvikle grønlandske sprogteknologiske værktøjer
 • Varetage sprogtjenesten, som har til opgave at rådgive medierne om brugen af det grønlandske sprog
 • Videreudvikle og vedligeholde den nationale tekstsamlingsdatabase (Allagaatinik katersuivik)
 • Vedligeholde Taagutaasivik (termdatabasen over godkendte ord/termer og vendinger)
 • Vedligeholde Katersat (ordsamlingsdatabasen over godkendte- og ikke-godkendte ord/termer og vendinger)
 • Rådgive såvel institutioner som enkeltpersoner i spørgsmål om grønlandsk sprognorm.
 • Medvirke til øget synliggørelse af det grønlandske sprog.
 • Varetage opgaverne i forbindelse med Grønlands øgede engagement i internationale nævn og udvalg om sproglige spørgsmål.
 • Have indsigt i discipliner som relaterer til terminologi, leksikografi, sprogteknologi og navnestofområdet.
 • Have fokus på registreringsværktøjer ift. sprog, det digitale område.
 • I samarbejde med relevante instanser indgå i arbejdet med fremmesprogsproblematikken i Grønland, eksempelvis grønlandsk som andetsprog og dansk som andetsprog.


Kvalifikationer:

 • Sprogvidenskabelig uddannelse (mag.art., cand.mag., cand.phil. eller anden relevant akademisk uddannelse).
 • Kompetence på højt niveau i grønlandsk, dansk, Inuitsprog samt fortrolighed med nordisk- og engelsksprogede miljøer.
 • Faglige kompetencer til umiddelbart at kunne overtage ansvaret for et eller flere af Sprogsekretariatets fagområder


Ledelsesmæssige kvalifikationer:

 • Det er vigtigt, at lederen kan samarbejde bredt både eksternt i lovbundne nedsatte udvalg/nævn samt internt i forhold til de meget specialiserede kompetencer sekretariatet varetager.
 • Have samarbejdsflader på flere områder og niveauer.
 • Have ledelsesmæssige- og administrative erfaringer
 • Have gode kommunikative evner.Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 56.370 og årligt Kr. 676.441

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos Departementschef Karsten Peter Jensen, tlf. 34 56 83.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning