Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Politi søger en juridisk konsulent til ledelsessekretariatet

Vil du være en del af en spændende arbejdsplads? Trives du med en hverdag, hvor to dage sjældent er ens, og hvor opgaveporteføljen er en blanding af konkret sagsbehandling og udviklingsopgaver? Lægger du vægt på god borgerservice?

 

Så er et job i vores ledelsessekretariat måske noget for dig.

 

Om stillingen
Ledelsessekretariatet i Grønlands Politi, der organisatorisk er placeret under stabschefen, har ansvaret for sagsbehandling på en lang række sagsområder, herunder bl.a. vedrørende indsamling og bortlodning, våben, tilholdsager, dusørsager, klagesager og erstatningssager. Derudover håndterer afdelingen kommunikation, projekt- og puljestyring, samt koordinering af høringssager.

 

Grønlands Politi er tillagt kompetencer på fogedområdet og sekretariatet understøtter derfor også juridisk vedrørende umiddelbare fogedforretninger, udsættelsessager og samværssager. Desuden inddriver Grønlands Politi egne bøde- og konfiskationskrav, og sekretariatet er i den forbindelse sparringspartner for økonomisektionen, ligesom ledelsessekretariatet styrer opgaver og projekter, der går på tværs af organisationen og af forskellige juridiske områder. Sekretariatet understøtter endvidere med juridisk undervisning bl.a. i forvaltningsret på politiskolen.

 

Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

 • Juridisk sagsbehandling på en lang række områder.
 • Udarbejdelse af materiale og vejledning til understøttelse af politiets opgaver.
 • Generel understøttelse af øverste ledelse.
 • Projektstyring og udviklingsopgaver.

 

Der vil herudover være mulighed for konkret at aftale yderligere ansvarsområder i det omfang, du har mod på mere, ligesom der vil være mulighed for at møde som anklager i kredsretten, hvis du ønsker at prøve kræfter med retsarbejdet.

 

Ledelsessekretariatet arbejder ud fra Grønlands Politis overordnede strategi for 2019-2022 ”Sammen skaber vi tryghed”, med fokus på forebyggelse, børn og unge, personfarlig kriminalitet og den gode arbejdsplads.

 

Ledelsessekretariatets strategiske mål er blandt andet:

 • Understøtte politisøjlen i indfrielse af Grønlands Politis strategiske mål.
 • Håndtere intern og ekstern kommunikation, herunder vidensdeling i organisationen.
 • Styre og drive tværgående projekter i organisation.

 

DIG
Vi forventer, at du:

 • Er uddannet cand.jur.
 • Har erfaring med sagsbehandling og med projektarbejde.
 • Ser fordelene i at arbejde udviklingsorienteret og deler ud af din viden.
 • Har veludviklede samarbejdsevner og helhedssyn.
 • Kan kommunikere tydeligt og respektfyldt, da sekretariatet understøtter den øvrige organisation, der er sammensat af medarbejdere med forskellige baggrunde og uddannelser.

OS
Vi har et stærkt fagligt og socialt fællesskab, en uformel omgangstone og sætter pris på godt humør. Der vil blive taget godt imod dig, og du vil få gode rammer for at løse dine opgaver. Du vil altid have nem adgang til faglig sparring og råd og vejledning fra kolleger og ledelse.

 

Vi lægger vægt på, at du får mulighed for varierede arbejdsopgaver og kompetenceudvikling, der er målrettet mod netop dig. Vi har fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem dit arbejds- og privatliv, og du får derfor mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af din ar­bejdstid.

 

VILKÅR
Aflønning vil ske efter kvalifikationer og i henhold til forhandlingsberettiget organisation. Der vil, såfremt dine kvalifikationer og uddannelsesmæssige baggrund berettiger hertil, være mulighed for ansættelse på særlige tidsbegrænsede vilkår.

 

Dit arbejdssted bliver Grønlands Politi, med adresse i Nuuk.

 

Der stilles bolig til rådighed og størrelsen heraf vil afhænge af din husstands størrelse. Boligen vil ligge i Nuuk inden for ca. 6 km af politimesterembedet. Huslejen vil være afhængig af boligens placering, størrelse og stand.

 

Der ydes bohaveflytning og tiltrædelsesrejse i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

 

Stillingen ønskes besat fra den 15. august 2021 eller efter aftale.

 

SØGER DU?
Ansøgningen skal være os i hænde 1. juni 2021

 

Ansøgning, CV og eventuelle udtalelser skal uploades via politiets rekrutteringssystem. Du kan oprette en profil og søge jobbet på www.politi.dk, under fanen ”Om politiet”.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger.

 

Der vil blive afholdt samtaler snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb. Samtalerne vil enten ske ved personligt fremmøde i Nuuk, alternativt via Skype eller over Facetime, hvis du er bosiddende uden for Nuuk.

 

Du er også velkommen til at kontakte stabschef Line Skov på telefon +299 365133 (husk 4 timers tidsforskel - når klokken er 12.00 i Danmark er den 08.00 i Grønland) eller mail lsk022@politi.dk for at høre mere om stillingen.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund.

 

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

 

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi trygheden