Gå til hovedindhold
154

Dette jobopslag er udløbet

Royal Arctic Line suliffeqarfissuarmi sulisoqarnermut pisortassarsiorpoq

Royal Arctic Line sulisunit aallussilluartunit 750-init ingerlanneqarpoq, taakkunanngalu 500-t missaat nunami sulisuupput. Royal Arctic Linep nunami aaqqissuussaanerani suleqatitta tamarmik pitsaasumik ineriartortinneqarnerisa ingerlateqqinnissaanut suleqataarusuppit?

Royal Arctic Linep attaveqaasersuutit nutaaliaasut aqutsinermilu sakkussat nutaaliaasut atorlugit Nunatta aningaasarsiornikkut siuariartornissaanut pitsaanerpaanik atugassaqartitsinissaq ukiuni kingullerni tallimani siunnerfilimmik sulissutigaa. Maannalu alloriaqqinnissatsinnut piareerpugut, aamma Sulisoqarnermut suliaqarfiup iluani.

Suliffeqarfissuarmi sulisoqarnermut pisortatut (CHRO) pisortaanerup ataani sulissaatit. CHRO-tut pisortaqatigiit qullersaasut peqataaffigissavatit, illit saniatigut tassaasut ingerlatsinermut, sullitanik kiffartuussinermut, umiarsuarnik ingerlatsinermut immikkoortortaqarfinni pisortat kiisalu pisortaqatigiit (Pisortaanerup tullia aamma Aningaasaqarnermut pisortaq). Pisortaqatigiit sinneri suleqatigalugit Sulisoqarnermut suliaqarfimmi suleriaatsitta tamarmik Royal Arctic Linep ataani umiarsualivinni allaffinnilu sulisuunermi pitsaanerpaamik atugassaqartitsinissamut aaqqissuunneqarnissaat qulakkiissallugu suliassarissavat.

Atorfik Nuummi inissisimavoq. Atorfimmut atatillugu inissiamik inissaqartitsisoqanngilaq.

Ingerlatseqatigiiffiup paasisaqarfiginissaanut 2020-mut ukiumoortumik nalunaarusiatta ral.gl-ikkut pissarsiarineqarsinnaasup atuarnissaa kaammattuutigaarput.

Suliassaq

CHRO-tut akisussaaffigissavat Royal Arctic Linemi sulisut ataasiakkaat atorfeqarnerisa ingerlanerinik tamakkiisumik aqutsinissaq qulakkiissallugu. Royal Arctic Linemi atorfinitsitsiniarnermi sunniuteqarluartunik suleriaaseqarnissarput anguniagaraarput, atorfiup nassuiaqqaarnerani, atorfinitsitsiniarnermi, suliffeqarfiup sulisumut ilisarititsissutigineqarnerani, atorfinitsitsinermut atatillugu allaffissornikkut isumagineqarnerani kiisalu sulisunik ineriartortitsinermi, sungiusaanermi ilinniartitsinermilu kiisalu suliunnaarnermut atatillugu suleriaasitigut. Matumanilu immikkut pingaartillugu ukkatarineqartoq tassaavoq ilinniarfittut sungiusarfittullu atuuffigisarput kiisalu sulisutta siunissami periarfissaannik ineriartortitsinissaq. Tassungalu ilaapput sulisunut tamanut sungiusarnissamut aaqqissuussinerit. Nunatsinni umiarsualivinni 13-iniippugut Danmarkimilu aamma sulisoqarluta. Nunami sulisorisagut tassaapput atorfillit 200-t missaanniittut akunnermusiallillu 300-t missaanniittut. Sulisugut imarsiortut umiarsuanik ingerlatsivimmit aqunneqarput, ilaatigulli sakkussanut systeminillu suliaqarfiit iluini umiarsuarnik ingerlatsivik suleqatigineqassaaq.

Sulisoqarnermi sakkussavut ukiuni kingullerni tallimani nukittorsarpagut, ilisarsisarnermik qanorlu pissusilersorneq pillugit misilitsinnerit, atorfimmut piginnaasassat nassuiarneqarneri, naammassisanik nalilersuinerit paasissutissanillu tunngavigisatsinnik suliaqarnermut systemit tunngavigalugit atorfinitsitsisarneq pilersinniarlugu. Piareersaataasumillu annertuumik suliaqarneq tamakkiisumik pissarsiaqarfigiumallugu sakkussat pineqartut atornissaannut maanna piffissanngorpoq.

CHRO-p nutaap akisussaaffigisai suliaqarfinnut pingaarnernut pingasunut agguataarneqarput: Akissarsialerineq, Sulisoqarnermi allaffissorneq aamma Sulisoqarnermi ineriartortitsineq. Taakku Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmit isumagineqarput Nuummi arfinilinnik Aalborgimilu pingasunik sulisoqarluni. Suliassat ilaat allanut suliakkiissutigineqarput.

Akisussaaffigisassanut assersuutigineqarsinnaasut tassaapput:

 • Atorfinnut piginnaasassanik nassuiaasersuinissamut aamma Sulisoqarnermi Aaqqissuussaanikkut Ineriartortitsinermi (pissusilersuutit, isumaliortaatsimik nassuiaasersuineq, atorfinnut immikkoortiterineq) sakkussanik aqutsineq tamakkiisumillu atornissaannik qulakkeerinninneq, ingerlatseqatigiiffiup tamatumunnga malittarisassiuussai naapertorlugit.
 • Atorfinitsitsiniarnermut, suliffeqarfiup sulilersunut ilisarititsissutigineqarneranut, allaffissornermut, akissarsialerinermut soraarsitsinernullu tunngatillugu suleriaatsinik ineriartortitsineq, malinnaatitsineq isumaginnittuunerlu, tassungalu ilanngullugit ajunngitsorsiassanut tunngatillugu aqutsinikkut isumagisassat, pisariaqarfiinilu nuutsitsineq. 
 • Akissarsiat ajunngitsorsiassallu pillugit sulisoqarnermut tunngatillugu politikkinik inassuteqartarneq, sapinngisamik suliffeqarfinnut allanut sanillersuussineq toqqammavigalugu aammalu niuerfiup paasiniaaffiginera tunngavigalugu.
 • RAL-ip white-collarinut aamma blue-collarinut ilinniartitaanernut ilinniarfittut sungiusaatigalugulu suliffeqarfittut ineriartortinnissaa umiarsuarnillu ingerlatsivik suleqatigalugu RAL-imut ilinniartitaanermut tunngatillugu nittarsaanneqarneranik ataatsimoorussamik pilersitsinissaq imarsiornermik ilinniakkat ilanngullugit. Ilinniartitaanerit pineqartut qaffasissusaat tassaapput suliaqarfinni tamani (allaffimmiut, terminalimiut, sullivimmiut il.il.) sivikinnerusumik sungiusaatigalugu sulinermit ilinniakkanut ukiuni arlalinni sivisussuseqartunut.
 • Sulisunut akunnermuliuttutullu aqutsisunut Sulisoqarnermi ineriartortitsinissamik pilersaarutinik ineriartortitsineq kiisalu job grades/levels, qanoq inissisimaneq (PLI/PI), performance/qanoq sivisutigisumik atorfeqarsimaneq, sumiiffik il.il. tunngavigalugit paasissutissat uuttuinerillu tunngavigalugit ingerlatseqatigiiffiup sulisuisa ineriartortinneqarnerisigut siunissami aqutsisutut atorfinnut piukkunnaateqartunik ukiumoortumik naammassisoqartarnissaa qulakkeerlugu. 
 • Ingerlatseqatigiiffimmi aqutsisut Sulisoqarnermi sakkussanik ilisimasaqarnissaat atorfinnullu piginnaasassanik suliaqarnermi angusatigullu malitseqartitsinermi atuisinnaanissaat qulakkeerlugu.
 • Ingerlatseqatigiiffiup angusanut / kajumissutsimut pilersaarutaanik aqutsineq.
 • Ingerlatseqatigiiffiup sulisut naammagisimaarinninnerannik misissuisarneranik isumaginnittuuneq kiisalu taakkununnga uuttortaanernullu allanut malitseqartitsilluni nalinginnaasumik suliniutinut isumaginnittuuneq.
 • Aqutsisoqatigiit sinneri suleqatigalugit Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu atorfillit pillugit akissaatit pillugit isumaqatigiinniarnernik isumaginnittuuneq. Akunnermusialinnullu tunngatillugu COO (akunnermusialinnut akissaatit pillugit isumaginnittoq) suleqatigalugu.
 • Ingerlatseqatigiiffimmi atorfilinnut FTE-mik ineriartornermik, sulinngiffeqarfissat oqimaaqatigiissinnerinik, napparsimalluni najuutinnginnernik kisitsisitigullu paasissutissanik attuumassuteqartunik allanik qaammammoortumik naligiissaarineq malitseqartitsinerlu. Siunissami aningaasartuutissatut ilisimaneqartunut aningaasanik naammattunik illikartitsisoqarsimanissaa qulakkeerlugu.
 • Akissaateqarfiup iluani soraarnerussutisiassat pillugit isumaqatigiissutit isumaqatigiinniutigineqartarneri.
 • Immikkoortortaqarfimmut missingersuutinut malitseqartitsinissamullu (OPEX / CAPEX) akisussaaffeqarneq.
 • Sulisoqarnermi systeminut tamanut systemimut isumaginnittuuneq (nammineq imaluunniit immikkoortortaqarfiup iluani suliakkiissutigalugu), tassungalu ilanngullugu immikkoortortaqarfiit allat suleqatigalugit Aningaasaqarnermullu pisortaq CEO-lu suleqatigalugit Sulisoqarnermi Qarasaasiaqarnermilu iliuusissat pillugit anguniagaqarnissaq (IT Board) paasissutissallu pingaarnerit eqqortuunissaat sulisunillu tamanit eqqortumik pitsaasumillu aqunneqarnissaat pisortaanermut qulakkiissallugu.
 • Royal Arctic Linemi sulilernissamut sulisuunissamullu oqilisaajumalluni Sulisoqarnermi IT-mut tunngasut ineriartortinnissaat.
 • Suliaqarfiit suliffeqarfiup avataanut suliakkiissutigineqartut aqunnissaat taakkulu pitsaassusaannik nalilersuineq.
 • Nammineq sulisorisanut aqutsisutut angusatigullu malitseqartitsineq, tassunga ilanngullugit nammineq sulisorisanut sulisunik ineriartortitsineq.
 • Aqutsisoqatigiit iliuusissanik naammassisaqarnissaannut suliniuteqarnissaq ikorfartuinissarlu siunertaralugit ingerlatseqatigiiffimmi allanngortiterinerup siulersorneqarneranut peqataaneq. Iliuusissat pillugit pilersaarutit peqataaffigineri suleqataaffiginerilu.

Qinnuteqartumut naatsorsuutigisagut:

 • Aqutsisutut misilittagaqarneq / aqutsinermik misilittagaqarneq ikinnerpaamillu ukiunik qulinik misilittagaqarneq, taakkunannga allaffissornikkut atorfimmi (annermik sulisoqarnermut tunngassuteqartumik) ineriartorfiusumi aqutsinerup iluani ikinnerpaamik ukiuni tallimani misilittagaqarneq.
 • Kalaallisut aamma danskisut/tuluttut aqutsinermi saqqummiussisinnaaneq oqariartuuteqarsinnaanerlu qaffasissutsinilu arlanilli attaveqarsinnaaneq, kalaallillu kulturiannik paasisimasaqarneq.
 • Kalaallit Nunaata avataani suliffeqarfiup avataani suleqatigisanik suleqateqarsinnaaneq.
 • Minnerpaamik bacheloritut ilinniakkap nalinginnaasup qaffaseqataanut naatsorsuutigineqarsinnaasumik namminersorluni nalunaarusiorsinnaaneq oqaasertaliisinnaanerlu.
 • Misissueqqissaartoq siunnerfiliisinnaalluartorlu Kalaallit Nunaannilu suliffeqarfimmik qaffasissutsini tamaniittunut suliffeqarfiup pitsaanerpaap pilersinnissaanut atorfinnut inuttassarsiornermi misilitsereernermi inernerit tunngavigalugit ingerlatsinerup nunatsinnut naleqqussarnissaanut kajumissuseqartoq piginnaasaqartorlu.
 • Iliuuseqallaqqissoq, malitseqartitsillaqqissoq pingaarnersiuillaqqissorlu sulisunullu suleqatinullu piumasaqaateqarsinnaasoq.
 • Aaqqiagiinngissutinik suliaqarnermik misilittagaqarneq, peqataasutut isumaqatigiissitsiniartutullu.
 • Kalaallisut, danskisut tuluttullu killeqanngitsumik attaveqateqarsinnaasoq.
 • IT-mut sakkussanik, regnearkinik, powerpointimik, wordimik sakkussanillu misissueqqissaarinermut saqqummiussinissamullu atugassanik atuisinnaasoq.

Neqeroorutigisagut

Sulisoqarnermut tunngasunik suliaqarfik ilinniarfiulluartoq sakkussanik ukiuni kingullerni tallimani pitsanngorsakkatsinnik atorluaaffigisassarput taakkulu aaqqissuussaanermi eqqortumik ineriartortitsinikkut sulisut eqqortut atorfinni eqqortuniinnissaannut pitsaanerpaanik atugassaqalersitsisussat.

Suliffeqarfimmi angisuumi qaffasissumi aqutsinikkut suleqataaneq iliuusissattalu assigiinngisitaarluartut ilusilersorneqarneri naammassineqarnerilu suleqataaffigalugit.

Aqutsisoqatigiit angusaqarluarniartut siunersiueqatigilluarlugit unammilligassat iliuuseqarfiginissaannut inissaqartitsineq.

Aallartilluarnissannut sakkussatta sulisoqarnermullu iliuusissatut pilersaarutitta paasilluarnissaannut Royal Arctic Linellu sumut ingerlanerata paasisaqarfigilluarnissaanut ikiussavatsigit.

Akissarsiat sulisunullu ajunngitsorsiassat (biileqarneq, internet akiliunneqarlunilu angalaneq) politikkit atuuttut malillugit.

Nunani tamalaani qaffasissuseq naapertorlugu sulisoqarnermut tunngasunik suliaqarnissamut periarfissaq, Kalaallit Nunaannili pissutsinut atuuttunut oqimaaqatigiissitsilluarluni, taamaaliornikkut Sulisoqarnermut tunngatillugu sinerissami Kalaallit Nunaannilu qullersaqarfitsinni suliniuteqarnitta sapinngisamik annertunerpaamik sunniuteqarnissaa anguniarlugu, peqatigisaanillu Danmarkimi sulisutsinnit sulisitsisorissalluta pilerinartinneqarluta.

Qinnuteqarnermi periaasissaq

Atorfimmut qulaani allaaserineqartumut imminut piukkukkuit qinnuteqaatit Royal Arctic Linemi pisortaanermut, Verner Hammekenimut, mailikkut vha@ral.gl-imut nassiutissavat.

Qinnuteqarfissaq kingulleq: maajip 24-ani 2021 tigoreersimassavagut.

Oqaloqatiginninnerit: Oqaloqatiginninnissamut aggersaasoqannginnerani qinnuteqartut piukkunneqartut misilitsinnerit assigiinngitsut marluk ingerlateqqaassavaat. Oqaloqatiginninnissamut aggersarneqaraanni oqaloqatiginninnerit marluk ingerlanneqassapput. Oqaloqatiginninneq siulleq kalaallisut aamma danskisut/tuluttut ingerlanneqassaaq oqaloqatiginninnerillu aappaat pisortaqatigiit tamarmiusunit peqataaffigineqassaaq taannalu danskisut tuluttulluunniit ingerlanneqarumaarpoq.

Neriuppugut qulaani allaaserisatta soqutiginnilersissimassagaatsit. Qulaanilu pineqartunut apeqqutissaqaruit vha@ral.gl-imut apeqqutissatit attaveqarfiginissannullu normu ilanngullugu nassiutissavatit, tamatuma kingorna emailikkut allaffigineqarlutit oqarasuaatikkulluunniit sianerfigineqarlutit akineqarumaarputit.

Matumani allagarsiussaq oqaatsit allat atornagit kalaallisuinnaq pigineqarpoq oqaloqatiginnissamut siullermut aggersarneqarnissap tungaanut.