Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Ombudsmanden for Inatsisartut søger tolk

Om stillingen
En stilling som tolk er ledig med tiltrædelse den 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Ombudsmanden er valgt til at kontrollere, om selvstyremyndighederne og de grønland­ske kommuner overholder gældende ret.

 

Vi behandler hovedsageligt klager fra borgere. Derudover tager vi også selv sager op, for eksempel efter omtale i pressen, ligesom vi foretager kommu­nebesøg og in­spektio­ner af institutioner. Det kan føre til kritik, eller myndighederne kan blive an­befalet at ændre deres afgørelser eller praksis.

 

Som tolk hos os har du til opgave at forestå oversættelsesopgaver under ledelse af, og i samarbejde med, ombudsmandens cheftolk. Arbejdsopgaverne vil være skriftlig og mundtlig oversættelse af henvendelser til ombudsmanden og oversættelse af svar på disse henvendelser, ligesom du i mindre omfang kan forvente at skulle deltage i løsningen af opgaver af mere projektorienteret og administrativ karakter.

 

Om ansøgeren
Du
- er fuldt dobbeltsproget,
- har erfaring med såvel skriftlig som mundtlig tolkning,
- arbejder selvstændigt med dine opgaver og udviser omhu og ansvarsbevidsthed.

 

Du må påregne at skulle tilpasse dig den faste terminologi, der anvendes ved embedet. Tidligere erfaring fra den offentlige forvaltning og oversættelse af juridiske tekster vil være en fordel.

 

Om arbejdspladsen
Vi er en lille arbejdsplads, som består af ombudsmanden, retschefen, 6 juridiske sagsbehandlere, cheftolken og en tolk samt en sekretær.

 

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden i løsningen af de samlede opgaver.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til individuel kontrakt, hvor løn og ansættelsesvilkår fastsættes på baggrund af erfaring og kvalifikationer.

 

Vi stiller personalebolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Vi betaler for din tiltrædelsesrejse og bohaveflytning.

 

Ansøgning
Ansøgning skal udfærdiges på både grønlandsk og dansk og sendes pr. e-mail til job@ombudsmand.gl.

 

Din ansøgning med eksamensbevis og CV skal være os i hænde senest mandag den 24. maj 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 21.

 

Ansøgere må forvente en skriftlig prøve i forbindelse med ansættelsessamtalen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos ombudsmand Vera Leth på telefon 32 78 10.

 

Du kan læse mere vores hjemmeside: www.ombudsmand.gl

 

Ombudsmanden for Inatsisartut
Postboks 1606
3900 Nuuk
Telefon: +299 32 78 10
E-mail: post@ombudsmand.gl