Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

6 studieadjunkter/-lektorer eller adjunkter til Institut for Læring

Studieadjunkter/-lektorer eller adjunkter søges til undervisning i en række fag, gerne i kombination med andre fag på Institut for Læring. Tiltrædelse er 1. august eller efter nærmere aftale.

Institut for Læring er et af fire institutter under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Institut for Læring er en forskningsbaseret institution der uddanner lærere på en professionsrettet bacheloruddannelse. Der er en undervisergruppe på omkring 25 undervisere og omkring 170 studerende som enten går på en ordinær læreruddannelse eller en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater.

Vi søger en række undervisere der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser.

Vi søger en række lærer med følgende fag eller fagkombinationer: Grønlandsk, engelsk, idræt, samfundsfag samt pædagogik.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage undervisning af lærerstuderende samt på efter- og videreuddannelser
 • Løbende udvikling af undervisningsfag
 • Udvikle fagets didaktik
 • Udvikling af undervisningsmaterialer i faget
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer

Vi tilbyder

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder

Følgende kvalifikationer og kompetencer vægtes:

 • Du har en relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har indsigt i nyere forskning internationalt med fokus på læreruddannelse og folkeskole
 • Du kan anvende medier i din undervisning
 • Du kan varetage store dele af fagenes kompetencer, viden og færdigheder.

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutleder Britta Lohmann på tlf. + 299 385702.  Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter. 

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning