Gå til hovedindhold
102

Skolerne i Sisimiut by søger et antal lærere

Har du mod på at være med til at udvikle folkeskolen?

Sisimiut ligger nord for Polarcirklen i et naturskønt område med utallige muligheder, gode uddannelsesinstitutioner og gode muligheder for daginstitutionsplads.

Der er perfekte rammer for sommer- og vinteraktiviteter i naturen. Man kan med 1 times vandring komme til flotte vandreruter i de mange fjelde, vi har omkring os. Her er gode muligheder for sejlads, fiskeri og jagt.

Om vinteren er der mange muligheder for vinteraktiviteter, såsom langrend, slalomski, snowboard, snescooterture og hundeslædekørsel.

Der tilbydes motionskort for ansatte i kommunen i den lokale idrætshal; ligesom der er mange muligheder for tilbud via vores aftensskole.

Skolerne er begge i rivende udvikling med klare mål for at give eleverne den bedste skolegang med motivation, kundskaber og livserfaring til deres videre forløb.

Vi har lærerstabe med godt sammenhold og fokus på den fælles arbejdsindsats i teamsamarbejdet omkring elever og undervisning.

Du kommer til fagligt velfungerende team, hvor mange forskelligartede opgaver, elevernes personlige og faglige udvikling har vores store fokus. Vi søger personer, der kan hjælpe med at sætte mål for egen og elevernes progression samt støtte, rådgive og vejlede elever, forældre og kollegaer.

Vi arbejder med årsplaner og ugeplaner, hvor fokus er på årgangene og på holddelinger på tværs af årgangens klasser.

Som led i undervisningen foretages løbende evaluering af den enkelte elevs udbytte med udgangspunkt i elevens egenvurdering. Dette danner grundlag for undervisningens videre planlægning samt vejledning af den enkelte elev og dennes forældre i forhold til faglige og sociale indsatser. Der afholdes Angusakka (forældre-elev-samtaler) mindst to gange årligt.

Desuden har vi ressourcetimer, hvor vi arbejder med målrettede indsatser for elever og elevgrupper.

Alle elever og lærere har IPad i Qeqqata Kommunia, så det vil være en fordel, hvis du har erfaring med IPad som pædagogisk arbejdsredskab og som et redskab for nye undervisningsmetoder.

I Qeqqata Kommunia gøres en stor indsats for at fastholde eleverne i den daglige skolegang med tæt opfølgning på lektionsbasis og kontakt til hjemmet ved fravær. Vi bruger Tabulex TEA og SkoleIntra dagligt til elevregistrering samt til kommunikation med elever, forældre og kollegaer på skolen.

 

Minngortuunnguup Atuarfia er der 4 ledige lærerstillinger til besættelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Der er mulighed for at kombinere andre fagkombinationer end nedenstående, så alle ansøgere er også meget velkomne.

Til trin 1 (1. -3. kl.) søger vi 1 lærer til primært Religion/filosofi (2. og 3. årgang) samt Musik på 3. årgang. Desuden klasselærerfunktionen på 3. årgang samt et stort antal timer som holdlærer på 3.årgang

Til Trin 2 (4. – 7. kl.) søger vi 1 lærer til primært Grønlandsk, Dansk og engelsk, Idræt/udeliv samt Håndværk/design på 4.-5. årgang.

Til Trin 3 (8. – 10. kl.) søger vi 2 lærere til fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk, Biologi, Naturgeografi, Idræt/udeliv, Matematik og Fysik/kemi.

Desuden klasselærerfunktionen på 8. årgang.

Kontakt:

Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Jesper Ryttov på telefon (+299) 86 41 88 eller (+299) 58 41 88.

E-mail: jery@qeqqata.gl

Af hensyn til den brede fagvifte opfordres både grønlandsk- og dansksprogede at søge stillingerne.

 

Nalunnguarfiup Atuarfia er der i alt 6 stillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2021.

Der er mulighed for at kombinere andre fagkombinationer end nedenstående, så alle ansøgere med andre kompetencer er også meget velkomne.

I Trin 1 (1. – 3. kl.) søger vi 2 lærere.

Den ene stilling er som lærer i 1. klasse, hvor skolestart og det at vænne sig til undervisning er i højsædet. Der er to voksne i alle lektioner i 1. kl. Du skal være klasselærerfunktion som en væsentlig del af opgaven. Du vil som lærer i 1. kl. have stort set hele din undervisningsforpligtigelse i klassen med din teammakker. Den anden stilling er primært som holdlærer men også fagene Håndværk og Design, Kunst og Arkitektur, Idræt og Udeliv samt Musik og Bevægelse vil blive vægtet højt. Du vil få mulighed for at sætte et stort afsæt på kulturformidling og udviklingen i undervisningen i grønlandsk kultur fra elevernes skolestart.
Til begge stillinger vil fagene Grønlandsk og Dansk vil blive vægtet højt.

I Trin 2 (4. – 7. kl.) søger vi 2 lærere til primært Dansk og Engelsk samt almene fag. Der kan indgå støttetimer, holddeling, dansk modersmålsundervisning mm.
Du vil blive inddraget i fagudviklingen med at sikre en rød faglig tråd gennem skoleforløbet i fagene.

I Trin 3 (8. -10.kl.) søger vi en lærer til primært Dansk og Grønlandsk. Desuden vil fagene Fysik/Kemi og Naturfag vægtes.

I Trin 4 (Specialklasserække) søger vi en lærer til at varetage specialrådgiverfunktionen i samarbejde med trinleder og med opgaver om inklusion, ind- og udslusning mellem skolens forskellige undervisningstilbud, MISI og naboskolen.  
Undervisningsdelen vil være med klasselærerfunktion for hold 2 med 4- 6 elever.

Af hensyn til den brede fagvifte opfordres både grønlandsk- og dansksprogede at søge stillingerne.

Kontakt:

Skoleinspektør, Dan Gert Christensen kan kontaktes på telefon (+299) 86 43 88
mobil: (+299) 52 88 81   E-mail: dgch@qeqqata.gl

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.
Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken ansøger betaler efter gældende regler.

Tiltrædelse 1. august. 2021

Ansøgning
Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer.

Ansøg via dette link.