Gå til hovedindhold
102

Genopslag: Leder til Vejlednings- og udviklingsafdelingen

Genopslag: Leder til Vejlednings- og udviklingsafdelingen

Vil du være ansvarlig for Vejlednings- og udviklingsafdelingen? Vil du være primus motor for udvikling af vejledningsområdet? Vil du være en del af et kompetent team, der har mange bolde i luften?  

I centret (NTI) er der 18 normeringer, og vi har forskellige baggrunde, f.eks. har vi udviklingskonsulenter, psykologer, psykoterapeuter mv. I afdelingen er der 3 udviklingskonsulenter samt lederen.

NTI hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.   

NTI er sat i verden for at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen samt udbyde uddannelse og kurser til vejledere i de forskellige uddannelsesinstitutioner. Derudover udfører NTI social og psykologisk rådgivning til studerende.   

Vi søger en person med ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer. 

Der er tale om en organisation, hvor udviklingsaspektet må forventes at fylde en del i dagligdagen. Det betyder, at du selv igangsætter initiativer og følger udviklingen af initiativerne i samarbejde med dine kolleger samt samarbejdspartnere.

Lederen er en central person i udviklingen af den grønlandske vejledningsindsats og skal derfor have solidt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt uddannelsessystemet. Lederen referer til centerlederen for Center for National Vejledning og indgår i ledergruppen på centret.

Ledelsesmæssige opgaver er bl.a.

 • Ansvarlig for Vejlednings- og udviklingsafdelingen 
 • Personaleansvar for udviklingskonsulenter, herunder tilknyttede undervisere på Vejledergrunduddannelsen inkl. overbygningsmoduler 
 • Være medvirkende til at sikre implementeringen af de vedtagne målsætninger vedrørende vejledningsarbejdet i samfundet 
 • Overordnet ledelse, ansvar og koordinering af opgaver på vejledergrunduddannelsen inkl. overbygningsmoduler samt tilknyttede/udbudte kurser, seminarer, workshops m.m.
 • Katalysator for analyse og udvikling af vejledningsindsatsen
 • Deltagelse i nordiske samlinger om vejledning
 • Udvikling af vejledningsportal samt hjemmeside for vejledere og studerende
 • Udvikling af elektronisk værktøjskasse for vejledere 
 • Være med til at give input til den kommende vejledningsbekendtgørelse
 • Medvirke til implementering af tiltag og beslutninger i ledergruppen 
 • Evt. medunderviser på kurser


Vi forventer, at du 

 • Har ledelseserfaring
 • Har indsigt i vejledningsområdet, uddannelsessystemet, erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold i Grønland 
 • Har en relevant uddannelse  
 • Har en stærk faglig og personlig gennemslagskraft 
 • Har gode samarbejdsevner især på tværfagligt plan
 • Kan agere konstruktivt i et krydsfelt mellem forskelligartede opgaver og behov 
 • Har pædagogikum (gymnasium eller erhvervsskole) eller er indstillet på at gennemføre denne 
 • Er stærk i kommunikation og formidling 
 • Gerne undervisningserfaring


Vi tilbyder

 • Mulighed for at gøre en forskel for vejlednings- og uddannelsesindsatsen i Grønland
 • Mulighed for at præge centrets udvikling, da organisationen stadig har udviklingspotentiale 
 • En stilling som indebærer faglige og personlige udviklingsmuligheder 
 • En dynamisk arbejdsplads 
 • En arbejdsplads i rivende udvikling 
 • Engagerede og dygtige kolleger   


Ansøgningsfrist: 21. maj 2021

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder for National Vejledning Christine Tønnesen: tlf.nr.: +299 34 68 80, e-mail: chto@aqqut.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning