Gå til hovedindhold
75

Dette jobopslag er udløbet

Videns- og analysemedarbejder til MIO

Videns- og analysemedarbejder til MIO
 
Børnerettighedsinstitutionen MIO søger en videns- og analysemedarbejder
Er du stærk i kvantitative metoder og kan du sammentænke og kvalitetssikre store datamængder? Har du lyst til at være medansvarlig for indsamling, udvikling og formidling af viden om børns vilkår? Vil du være med til at vurdere og evaluere indsatser på børne-og ungeområdet? Kan du arbejde selvstændigt og systematisk? Så er det dig, vi søger som videns- og analysemedarbejder i MIO, Grønlands nationale Børnerettighedsinstitution. 
 
MIO arbejder for at udbrede kendskabet til FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) i Grønland. I MIO er vi et lille team, som arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder, fordi det giver de bedste resultater. Stillingen som videns- og analysemedarbejder er et udfordrende job, som stiller krav om både at kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre.
 
Dine arbejdsopgaver vil være:

 

 • Medansvarlig for indsamling, udvikling og formidling af viden om børns vilkår
 • Udarbejdelse af statistiske analyser til brug for dokumentation, rapporter og italesættelser
 • Vurdere og evaluere indsatser på børne- og ungeområdet
 • Monitorering af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i Grønland
 • Udfærdige høringssvar

 
Vi har brug for en erfaren analytiker med kendskab til lovgivning inden for børne- og ungeområdet. Du vil også skulle tage med ud i felten og arbejde med inddragelse af børn, unge og en bred interessentkreds af forældre, politikere, myndigheder, interesseorganisationer m.fl. Du vil skulle formidle analyseresultater overskueligt og med tæft, så børns og unges stemme bliver hørt i offentligheden.
 
Uddannelseskrav:
 

 • Relevant akademisk baggrund på kandidatniveau inden for det samfundsvidenskabelige område

 
Vi lægger vægt på, at du har disse kompetencer:
 

 • Stærke kvantitative kompetencer
 • Skarpe formulerings- og formidlingsevner
 • Indgående kendskab til det grønlandske samfund og kulturforståelse
 • Stærk motivation for at styrke børneperspektivet
 • Brændende interesse for at forbedre børns levevilkår

 
 
Som person er det vigtigt, at du:
 

 • Er engageret og flexibel
 • Har en høj troværdighed og sætter en høj standard
 • Kan skabe overblik, prioritere og arbejde struktureret – også under pres
 • Er selvstændig, handlekraftig og har sans for systematik
 • Er nysgerrig og formår at skabe tillidsfulde relationer
   

 
MIO består af et lille team på seks fastansatte medarbejdere. Vi brænder alle for at påvirke børne- og ungeområdet i Grønland. Vi har en travlt og produktiv hverdag med mange bolde i luften og bruger hinandens faglighed på bedste vis. Vi arbejder procesorienteret og vægter det tværfaglige højt. Hvis du har lyst til at være en del af dette team og påvirke området for børns rettigheder i Grønland, kan MIO være noget for dig.
 
I MIO arbejder vi med udgangspunkt i lovgrundlaget om Børnetalsmand og Børneråd.
 
I MIO kan vi tilbyde dig:

 • Fagligt dygtige kollegaer, der alle brænder for at gøre en forskel
 • Spændende og strategisk formidling af FN’s Børnekonvention og løbende af MIO’s projekter
 • At gøre en forskel for børn og unge i Grønland

 
 
 
Tiltrædelse den 1. juni eller efter nærmere aftale.


 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning