Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Juridisk fuldmægtig til justitsområdet

Har du lyst til at være en del af et erfarent team i en afdeling med mange spændende opgaver, har vi jobbet til dig.
 
Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet søger en fuldmægtig til justitsområdet. For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen tilbydes som specialkonsulent.
 
I departementet arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier, og projekter. På socialområdet omfatter det lovgivning for at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap. På justitsområdet arbejder vi tæt sammen med de danske myndigheder inden for områder, der ikke er hjemtaget. Dette samarbejde har til formål at udvikle justitsområdet i tråd med Naalakkersuisuts strategi og indsatsplan for området. Du vil blive ansat i Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, hvor du primært skal udføre opgaver vedrørende justitsområdet, men du må forvente, at du også vil få andre opgaver af juridisk karakter inden for departementets øvrige ansvarsområder afhængigt af arbejdsbelastningen i afdelingerne på det givne tidspunkt. Justitsområdet består pt af en afdelingschef og en jurist, mens socialjuridisk afdeling består af en afdelingschef og 3 jurister.
 
På justitsområdet samarbejder vi med rigsmyndighederne om lovgivning vedrørende familieret og kriminalret og retspleje. Vi deltager endvidere i møder i Rådet for Grønlands Retsvæsen og embedsmandskomitéer under Nordisk Ministerråd. Socialjuridisk afdeling forbereder og udarbejder forslag til love og bekendtgørelser inden for hele socialområdet.
 
Herudover bistår vi med de øvrige opgaver i departementets socialjuridiske afdeling med at servicere det politiske niveau og med at besvare henvendelser fra såvel politikere som borgere, kommuner som andre myndigheder. Det være sig spørgsmål af lovfortolkende karakter eller juridiske spørgsmål generelt. Vi yder sammen med departementets socialjuridiske afdeling tillige bistand om juridiske problemstillinger til de øvrige afdelinger i departementet samt Socialstyrelsen.
 
Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejder på tværs af faggrænser og kulturer samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder.
 
Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i en afdeling med engagerede og dygtige kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer
   
  Dine opgaver
 • Selvstændigt lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser
 • Bidrag til sikring af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger
 • Juridisk rådgivning
 • Deltagelse i embedsmandskomiteer under Nordisk Ministerråd
 • Udarbejdelse af notater vedrørende juridiske problemstillinger

Vore forventninger

 • Du er uddannet cand.jur.
 • Du har erfaring med lovgivning, gerne inden for justitsområdet og/eller det sociale- og offentligretlige område
 • Du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du kan tage et selvstændigt ansvar og arbejde selvstændigt
 • Du værdsætter synergien ved teamwork og tværfagligt arbejde
 • Du har en åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Du arbejder struktureret og har fokus på deadlines og kvalitet
 • Du er omstillingsparat og samarbejdende
   
  Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en fordel men ingen betingelse.
   
  Du kan forvente et varieret og spændende arbejde, som kan være hektisk, men også udfordrende og spændende for den rette ansøger.Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, men merarbejde kan forventes.

Tiltrædelsesdato
Den 1. juni 2021, eller snarest herefter.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl. Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du skrive til afdelingschef Trine Foldager på trif@nanoq.gl eller ringe på telefon +299 546647 eller +45 31507130. 
 
 Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning