Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Kan du samarbejde med kollegaer på tværs af fag og kulturer og er du interesseret i kompetence- og uddannelsesområder? Er du klar i din kommunikation, vedholdende og struktureret? Vil du være med til at arbejde for Sundhedsvæsenet i Grønland?

Tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale

Stillingen er en midlertidig ansættelse i perioden 1.juni 2021 – 31. december 2021

Vi søger en selvstændig akademisk medarbejder med interesse for at bidrage til den samlede uddannelsesplanlægning og kursusaktivitet i det Grønlandske Sundhedsvæsen, samt løse en række opgaver inden for sekretariats- og ledelsesbetjening.

Om stillingen
Stillingen er i Ledelsessekretariat & Kvalitet, hvor du vil få en grundig introduktion til organisationen, dine opgaver og ansvarsområder.

Vi arbejder i vores opgaveløsning på at sikre inddragelse og udvikling på alle niveauer, og du forventes at bidrage til sekretariatets daglige drift og den generelle ledelses- og sekretariatsbetjening, herunder forberedelse og betjening af mødefora, besvarelse på henvendelser og udarbejdelse af præsentationer, beslutningsoplæg og notater.

Derudover vil du få en nøglefunktion i arbejdet med at opdatere Sundhedsvæsenets kompetenceudviklingsstrategi. Du vil blive tovholder på planlægningen af kursus- og efteruddannelsesaktiviteterne for 2021 og 2022. Derudover er du ansvarlig for at samarbejde med ledelser og nøglepersoner i Sundhedsvæsenet omkring planlægning og afholdelse af konkrete kurser.

I tillæg til ovenstående vil du blive tilknyttet opgaver omkring praktikanter og studerende. Størstedelen af disse opgaver er knyttet op på medicinstuderende og yngre læger, hvor der både er tæt samarbejde med danske institutioner og de uddannelsesansvarlige læger i Grønland. Opgaven indeholder desuden sekretariatsbetjening af Rådet for Yngre Lægers Uddannelse.

For såvel kursus- og efteruddannelsesaktiviteten som opfølgning og kontakt med de studerende er der brug for en opdatering af den tilgængelige information til de forskellige målgrupper. Det er derfor ønskeligt, at du har erfaring med og/eller interesse for at både at opdatere den eksterne information på vores hjemmeside www.peqqik.gl og de interne retningslinjer i Sundhedsvæsenets dokumenthåndteringssystem D4.

Dine opgaver vil blandt andet blive:

  • Aktivitetsplanlægning og opdatering af årshjul
  • Konference- og mødetilrettelæggelse (herunder kursusbeskrivelser, kursusbudgettet, tilmelding og lokalebookning)
  • Sagsbehandling af kursusansøgninger samt praktikplads anmodninger
  • Udarbejdelse af vejledninger
  • Webbaseret formidling og kommunikationsopgaver

Om dig
Det er et krav, at du er handlingsorienteret, udviklingsorienteret og leverer høj kvalitet i opgaveløsningen – også under tidspres. Vi forventer desuden, at du er en stærk kommunikator – i særdeleshed skriftligt – og har talent for og lyst til at arbejde i en kompleks organisation, hvor resultater skabes i samarbejde med andre.

Desuden ser vi gerne at du:

  • Har en uddannelse på kandidatniveau. Nyuddannede tages også i betragtning.
  • Har erfaring med eller interesse for kursus- og efteruddannelsesaktiviteter og praktisk koordinering samt planlægning af større arrangementer
  • Kan udvikle og drive administrative processer
  • Kan fastholde overblik og stadig have sans for detaljen
  • Er fleksibel, serviceminded og hjælpsom, samt en god og loyal samarbejdspartner

Vi tilbyder
Et spændende job med forskelligartede opgaver og gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil blive en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger, hvor du skal bidrage til at videreudvikle Sundhedsvæsenet.

Ledelsessekretariat & Kvalitet yder daglig sekretariatsbistand og ledelsesstøtte til Sundhedsledelsen. I den daglige drift og strategiske udvikling af organisationen bistår vi desuden de kliniske ledere samt støtter op om forskellige projekter og arbejdsgrupper. Det gælder, at vi alle bidrager til den fælles opgaveløsning i sekretariatet. Arbejdet kræver således, at du vil arbejde med en bred vifte af opgaver, for at vi sammen kan sikre en løbende ressourcetilpasning.

Vi sætter pris på en uformel tone og at være gode kollegaer for hinanden – både socialt og fagligt. Vi ønsker os en kollega med ambitioner, godt humør og masser af energi.

Orlov
Ansatte i stat og kommuner i Danmark har krav på tidsubegrænset orlov i forbindelse med ansættelse ved Grønlands Selvstyre.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Else-Marie Brødsgaard på +299 34 47 00 eller embr@peqqik.gl      

Du kan også læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl for organisationsplan https://peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 29. april 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning