Gå til hovedindhold
100

Socialstyrelsens Myndighedsområde søger 1 AC-fuldmægtig med sans for data, analyse og projektudvikling

Vil du være med til at styrke og udvikle Socialstyrelsens indsatser på udsatte børn- og ungeområdet i Grønland? Er du selvstændig, idérig og frisk på at indgå i mange forskellige projekter? Så kan det være dig, vi søger!

Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for Sociale Anliggender, Familier og Justistområdet. Stillingen er forankret i Socialstyrelsens Myndighedsområde. Myndighedsområdet er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling af nye tiltag i de kommunale forvaltninger. Vores primære opgave er at vejlede og rådgive sagsbehandlere, der arbejder med sager om udsatte børn og unge samt udvikle nye tiltag i forhold til kommunal sagsbehandling i Grønland.

Baggrund
Naalakkersuisut og den danske regering er gået sammen om en tværgående indsats for at styrke udsatte børn og unge i Grønland. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor Myndighedsområdets opkvalificering på det sociale børne- og ungeområde er et af dem. Stillingen udspringer således af det dansk-grønlandske tværgående samarbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil muligvis kunne forlænges.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af faggrænser samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne opgaver og projekter. Du skal hurtigt kunne sætte dig ind i nyt stof og være fleksibel samt kunne trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag. Som AC-fuldmægtig får du stort ansvar og mulighed for at bidrage til udvikling og opkvalificering af nye tiltag i forhold til kommunal sagsbehandling i Grønland.

Dine specifikke opgaver knytter sig særligt til initiativ 6, hvor du vil komme til at arbejde med kompetenceudvikling, instruktionsvideoer, udvikling af kurser for ledere i kommunerne, samt udvikling og udførsel af peer-to-peer koncept fx gennem facilitering af videns- og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Hovedformålet med initiativet er at give sagsbehandlere og ledere på tværs af alle 5 kommuner ensartede og flere socialfaglige værktøjer, som skal bistå dem i sagsbehandlingsforløbet og forebygge, at antallet af sager hobes op, som tilfældet er i dag.

Om stillingen
Opgaverne omfatter bl.a.

 • Udvikle og lede projekter og indsatser, samt deltage i alle aspekter af projektarbejdet
 • Medvirke til udarbejdelse og kvalitetssikring af diverse vejledninger og håndbøger
 • Lede eller medvirke i undersøgelser, evalueringer o.l. på det sociale område
 • Deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med arbejdsgrupper i Socialstyrelsen
 • Inddrage kommunerne i forbindelse forundersøgelser og udvikling af projekter og indsatser
 • Arbejde med evalueringer hos modtagerne af vores råd- og vejledninger samt kursusudbud
 • Redigere og skrive tekster til vores website
 • Skrive mødereferater og notater og stå for mødeplanlægning
 • Ad hoc opgaver


Kompetencer:

 • En relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller lignende
 • Erfaring med projekt- og procesarbejde samt projektledelse
 • At kunne arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Er kvalitetsbevidst og initiativrig
 • Dygtig til formulering på skrift og i tale
 • Er omstillingsparat, fleksibel og åben for nye opgaver
 • Er udadvendt, serviceminded og god til at skabe samarbejdsrelationer
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en fordel
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ikke en betingelse
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse


Tiltrædelsesdato
1. juni 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er den 27.04.2021 kl. 12.00 (grønlandsk tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises en personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen som er knyttet op på stillingen, er ikke en del af Selvstyrets almindelige boligmasse og skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest når stillingen udløber.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning